V reviji Scientific reports so sodelavci Zdravstvene fakultete doc. dr. Miha Fošnarič, asist. Tina Kamenšek in izr. prof. dr. Janez Žibert objavili članek z naslovom: Extended compartmental model for modeling COVID-19 epidemic in Slovenia, kjer predstavljajo epidemiološki model za spremljanje in napovedovanje poteka epidemije COVID19 v Sloveniji.

Model se je začel razvijati, ko so v začetku aprila 2020 postavili prvi model za spremljanje poteka epidemije COVID19 v Sloveniji in prvič javno objavili projekcije poteka epidemije. V članku je predstavljena zadnja verzija epidemiološkega modela, ki je izpeljan iz oddelčnega modela SEIR in je bil nadgrajen za modeliranje situacije v letu 2021, ko smo imeli nove različice virusa, ko se je začelo cepljenje, ki je potekalo po različnih starostnih skupinah in ko je bilo potrebno upoštevati različne poteke bolezni. Na ta način smo uspeli preseči osnovno omejitev oddelčnih modelov, kjer se predpostavlja enako (homogeno) širjenje virusa po populaciji, hkrati pa so model razširili do stopnje, kjer so lahko še dovolj zanesljivo ocenjevali modelske parametre s podatki o epidemiji, ki jih imamo v Sloveniji na voljo. Tako so dobili model, s katerim so uspeli dobro napovedovati potek epidemije COVID19 v Slovenji. Zaradi strukture modela in razumevanja procesov v modelu so lahko uporabljali model tudi za izvedbo različnih simulacij in scenarijev, npr. na kakšen način izvajati cepljenje, da bo čim bolj učinkovito, ali kdaj in kakšne ukrepe izvajati za preprečevanje maksimalne obremenjenosti zdravstvenega sistema ipd. Od konca leta 2021 je model vključen v projekt COVID19 Forecast Hub, kjer pod okriljem ECDC poskušajo združiti modele v skupni model (ang. ensemble model) za napovedovanje potekov epidemije v različnih evropskih državah.

Model operativno deluje od aprila 2020 do danes in ga uporabljajo tudi pri posvetovalni skupini za spremljanje SARS-Cov2, ki deluje v okviru NIJZ.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.