Naslov dela: Razvoj metode za ekstrakcijo, kvantifikacijo in identifikacijo mikroplastike iz tal

Mentorica: doc. dr. Mojca Bavcon Kralj
Somentorica: prof. dr. Tjaša Griessler Bulc

Magistrsko delo Pie Leban obravnava aktualno problematiko mikroplastike in njenega dokazovanja v različnih vzorcih tal. V sklopu razvoja metode določanja mikroplastike je optimizirala in dopolnila obstoječe separacijske tehnike in tehniko za identifikacijo. Z ustreznim številom ponovitev je potrdila robustnost, enostavnost in splošno uporabnost metode za ločevanje in dokazovanje najbolj pogostih vrst mikroplastike (PE, PS, PP, PVC in PET) v različnih vzorcih zemlje ter z različno stopnjo organske snovi. Z razvito metodo ločevanja na osnovi gostote je lahko ekstrahirala 97,5 % mikroplastike prisotne v vzorcu zemlje. V magistrskem delu je ugotovila, da lahko z razvito metodo identifikacije mikroplastiko tudi kvantificiramo.

Magistrsko delo zajema uporabo znanja na interdisciplinarnem področju analizne kemije, ekologije in varstva okolja. Delo Pie Leban tako prinaša doprinos na raziskovalnem področju mikroplastike, hkrati pa bodo izsledki njene raziskave uporabni na področju gospodarjenju z odpadki in predmet širše obravnave v strokovnem okolju v izzivih, ki jih prinašajo mikroplastika, biološki odpadki in kompostiranje.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.