Upoštevajoč evropsko in slovensko zakonodajo ter posamezne panožne smernice na področju zagotavljanja varne hrane je vzdrževanje visokega nivoja higiene objektov in procesov, kjer se živila pridelujejo, predelujejo, pripravljajo, obdelujejo, dodelujejo in prodajajo eden izmed osnovnih preventivnih higienskih programov in eden od temeljev za vzpostavitev učinkovitega notranjega nadzora, ki temelji na načelih sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Zato je na podlagi izpostavljenega, poslanstvo in hkrati nadaljnja vizija laboratorija za higieno objektov in procesov zagotoviti pogoje za izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav na področju obvladovanja higiene objektov, prostorov, opreme, procesov in osebja ter na širšem področju zagotavljanja varnosti živil v vseh fazah od polja do mize. Poleg zagotavljanja pogojev za kakovostno raziskovalno delo je poslanstvo laboratorija za higieno objektov in procesov tudi pedagoški vidik, in sicer zagotoviti študentom Sanitarnega inženirstva praktično delo s sodobnimi analiznimi metodami in instrumenti.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.