Raziskovalni laboratorij trenutno deluje na ozkem področju spremljanja kakovosti zraka v bivalnem okolju. V obdobju zadnjih petih let smo v laboratoriju vpeljali in izvajamo gravimetrično metodo spremljanja prašnih usedlin. Zaradi pomanjkanja opreme opravljamo le osnovni del analize, specifične preiskave vzorcev (kemijska analiza, elektronsko mikroskopiranje, analiza izotopov ogljika in drugo) pa opravljamo v drugih inštitucijah (laboratorij za sanitarno kemijo ZZV Celje, Inštitut Jožef Stefan). Nadaljevanje vizije omenjenega laboratorija vidimo v izvajanju raziskav na področju kvalitete zraka, predvsem na izpopolnjevanju vzorčevalnih metod in osnovnih enostavnih analizah. Prav tako v laboratoriju razvijamo nove enostavne merilnike za spremljanje onesnaženosti zraka z delci.

Poleg zagotavljanja pogojev za kakovostno raziskovalno delo je poslanstvo raziskovalnega  laboratorija tudi pedagoški vidik, predvsem zagotoviti študentom Sanitarnega inženirstva praktično delo v okviru različnih raziskav in diplomskega dela. Slednje je še posebej pomembno, če želimo dosedanji dodiplomski študij nadgraditi z vsebinami na podiplomskem študiju, kjer je raziskovalno delo študenta temeljnega pomena.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.