UL ZF | SSZF logo

Študentski svet Zdravstvene fakultete (ŠSZF) je organ Zdravstvene fakultete (ZF). Sestavlja ga 10 članov, izvoljenih na uradnih volitvah, po eden iz vsake študijske smeri z izjemo Zdravstvene nege, kjer sta zaradi številčnosti vpisanih študentov na študijskem programu izvoljena dva študenta. Študentski svet vodi predsednik, pri delu pa mu pomagata podpredsednik in tajnik. Naša glavna naloga je, da zastopamo pravice, interese ter dolžnosti študentov. Kot enakovredni člani z glasovalno pravico sodelujemo v organih, senatnih komisijah in delovnih telesih Zdravstvene fakultete, podajamo mnenja, predloge, kritike, pripombe in se trudimo, da je naš glas vedno in povsod prisoten ter slišan. Izdelujemo tudi mnenja o pedagoškem delu zaposlenih ter vsako leto organiziramo mnogo izobraževalnih kot tudi dobrodelnih dogodkov oz. projektov. Zbiramo predloge, pohvale in tudi kritike, ki jih poskušamo karseda hitro in učinkovito rešiti. Prizadevamo si nadgrajevati dobre odnose med zaposlenimi in študenti ter skrbimo za njihovo čim večjo pripadnost fakulteti. Naše delo ureja Poslovnik Študentskega sveta ZF UL.


ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA ZDRAVSTVENE FAKULTETE

ŠTUDIJSKO LETO 2021 / 2022

Gorazd Levičnik - Oddelek za sanitarno inženirstvo

Predsednik Študentskega sveta UL ZF
Senat ZF – član
Študentski svet UL – član
Komisija za magistrski študij ZF - član
Habilitacijska komisija ZF - Predstavnik za sodelovanje iz ŠS UL ZF
Akademski zbor ZF - član

Fazli Gashi - Oddelek za fizioterapijo

Podpredsednik Študentskega sveta UL ZF
Senat ZF - član
Študentski svet UL - član
Komisija za dodiplomski študij - član
Akademski zbor ZF - član

Barbara Kladnik - Oddelek za laboratorijsko zobno protetiko

Tajnica Študentskega sveta UL ZF
Senat ZF - članica
Upravni odbor ZF - članica
Habilitacijska komisija ZF - predstavnica za sodelovanje iz ŠS UL ZF
Komisija za študente s posebnim statusom ZF - članica
Disciplinska komisija za študente ZF - članica
Akademski zbor ZF - članica

Tajana Šipoš - Oddelek za babištvo

Disciplinska komisija za študente ZF - članica
Komisija za priznanja ZF - namestnica člana
Komisija za obštudijske dejavnosti in prostovoljstvo - namestnica člana
Akademski zbor ZF - članica

Maša Ramšak - Oddelek za delovno terapijo


Komisija za kakovost ZF - članica
Akademski zbor ZF - članica

Lana List - Oddelek za ortotiko in protetiko

Komisija za študente s posebnim statusom ZF - članica
Komisija za dodiplomski študij ZF - namestnica člana
Akademski zbor ZF - član

Dejan Jandrić - Oddelek za radiološko tehnologijo

Komisija za priznanja ZF – član
Upravni odbor ZF - namestnik člana
Disciplinska komisija za študente - namestnik člana
Akademski zbor ZF - član

Žiga Metelko - Oddelek za zdravstveno nego (MAG)

Komisija za obštudijske dejavnosti in prostovoljstvo ZF - član
Akademski zbor ZF - član 

Tjaša Skok - Oddelek za zdravstveno nego

Disciplinska komisija za študente - članica
Senat ZF - namestnica člana
Komisija za kakovost - namestnica člana
Akademski zbor ZF - članica

Gregor Jerebic - Oddelek za radiološko tehnologijo (MAG)

Senat ZF - član
Komisija za magistrski študij ZF - namestnik člana
Akademski zbor ZF - član


Dokumenti ŠSZF

Poslovnik ŠSZF

Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet Zdravstvene fakultete


Vloga predstavnikov letnika

Predstavniki letnikov vseh smeri so bistveni za dobro in hitro informiranost, saj skrbijo za pretok informacij med študenti in Študentskim svetom. Njihove naloge so:

  • s ŠS deliti mnenja študentov o profesorjih in asistentih (pohvale, čestitke, pripombe, kritike...);
  • s ŠS deliti deliti pripombe in pohvale študentov v zvezi z izvajanjem študijskega programa;
  • skrbeti za informiranost SŠ in študentov o tekočih zadevah, v kolikor predstavnikom v SŠ to ne uspe.

Kako nas najdete?

UL ZF | Študenti FB Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. UL ZF | Študenti Instagram

ŠSZF na Facebook-u

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

ŠSZF na Instagram-u

 

 

 

 

 

 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.