Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah konzorcija univerz MAUI v ZDA za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra.
Semester 1: avgust do december 2021;
Semester 2: januar do maj 2022.

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

Pogoji:
- je zaključil najmanj prvi letnik prvostopenjskega študija;
- je v tekočem štud. letu vpisan na UL;
- študenti se dogovorijo za program študija pred svojim odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent. Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini; minimalno število kreditov, ki jih mora študent zbrati je 20 na semester; na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Matična institucija lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.
- prednost imajo študenti 1. stopnje, izjemoma tudi 2. stopnje študija (samo na nekaterih univerzah);
- prednost imajo študenti s povprečno oceno 8 ali več;
- izbrani študenti bodo morali ob vpisu na univerze v Avstraliji predložiti potrdilo o opravljenem jezikovnem testu.

Ob prijavi študent obvezno navede 3 univerze, kjer bi želel študirati in jih rangira. Študenti lahko izbirajo le tiste stopnje in področja študija, ki so na voljo na posamezni instituciji. Več informacij o univerzah

Prijavi študent priloži izpis ocen na posameznih opravljenih stopnjah študija z izračunano povprečno oceno (v slovenskem jeziku) in motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Prijavijo se lahko študenti 1. in 2. stopnje študija. Pisanje diplomskega dela na tuji univerzi ni možno.
Popolne vloge morajo prispeti na naslov: Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Rok za oddajo prijave: 10. 2. 2021.

Letak s podrobnimi informacijami o razpisu.
Prijavni obrazec.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.