Štipendija ustanove inženirja Milana Lenarčiča je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih.

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9,0 (devet) na predhodni stopnji študija.

Popolna vloga mora vsebovati:

1. v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana« in naslednje obvezne priloge:
- potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodni stopnji študija oziroma v predhodnem letniku, s povprečno oceno, ki ne sme biti nižja kot 9,0 (devet),
- potrdilo o vpisu
- življenjepis,
- program (motivacijsko pismo), za katerega se sredstva prosijo (do 500 besed) in

2. morebitna druga dokazila:
- potrdila o dosedanjih študijskih, strokovnih in znanstvenih dosežkih,
- potrdila o drugih neznanstvenih aktivnostih (zanimanjih) in obštudijskih dejavnostih,
- dokazila o objavah oziroma v objavo sprejetih člankih, prispevkih (bibliografija),
- priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne naloge ali visokošolskega učitelja (priporočilo/a kandidat odda skupaj z ostalimi prilogami k vlogi),
- dokazilo o povprečnem dohodku na člana družine (z namenom pridobitve morebitnih dodatnih točk v skladu z merilom iz 20. člena pravilnika).

Rok za prijavo: 10. junij 2021.

Prijavni obrazec

Pravilnik o dodelitvi štipendij

Razpis za štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana 2021/2022

Več informacij

Kontaktna oseba na UL: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.