Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini. Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na najmanj 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:
- za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
- za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

Način oddaje prijav: prijave (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana v zaprti kuverti (s pripisom »za 299. javni razpis«).

Rok za prijavo: 30. 6. 2021.

Spletna stran razpisa s podrobnimi informacijami in zahtevanimi obrazci

Razpis

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.