• Za študente s statusom je plačljivo četrto in peto opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji,
  • za osebe brez statusa je plačljivo prvo, drugo, tretje, četrto in peto opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji,
  • plačljivo je posamično opravljanje diferencialnega izpita oz. predmeta na 1. in 2. stopnji

Cenik storitev za študente (UL)