Študent, ki ni uspešno opravil izpita, lahko izpit ponavlja trikrat.

Študent lahko izpit opravlja štirikrat oz. petkrat, s tem, da mora za peto opravljanje mesec pred izpitnim rokom oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Za ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju uspešne pritožbe zoper izpitno oceno in zoper poteka izpita.