Naknadne prijave oz. odjave na izpit niso možne. Nosilec predmeta oz. namestnik sme k izpitu sprejeti samo študente, ki so bili pravočasno prijavljeni in so na seznamu. Nosilec ne more in ne sme študenta prijavljati na izpit.

Če študent zaradi višje sile oz. opravičljivih razlogov ne pristopi k izpitu in se od izpita ne odjavi pravočasno, mu lahko Komisija za študijske zadeve na osnovi dokazila o obstoju opravičljivega razloga (npr. bolezni), posredovanega v roku 3 delovnih dni po izpitu oz. takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga, skupaj s prošnjo, šteje, da se je od izpita odjavil pravočasno.