Študent, ki ima status študenta in je izpit pri določeni učni enoti že uspešno opravil, želi pa boljšo oceno, lahko pred zaključkom študija, izpit (celotni ali delni) pri posameznem predmetu samo enkrat ponovno opravlja. V primeru ponavljanja izpita velja višja ocena.

Študent nima možnosti popravljanja pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakrat ali večkrat neuspešen. Študent lahko v enem študijskem letu izboljšuje oceno le pri treh predmetih. Prijave potekajo avtomatsko v informacijskem sistemu - VIS, brez prošnje.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.