Na izpit se prijavite preko informacijskega sistema - VIS. Sistem vas opozori, da boste za opravljanje izpita prejeli račun.

V primeru petega opravljanja izpita študent najmanj 30 dni pred izpitnim rokom vloži prošnjo za opravljanje izpita na Komisijo za študijske zadeve.