Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami se oddaja v mesecu oktobru, saj bo zagotavljanje pravic (prilagoditev), ki izhajajo iz vašega statusa, lažje. V kolikor pogoji za dodelitev posebnega statusa študenta nastopijo kasneje, lahko vlogo oddate tudi kasneje.

Pravilnik o študentih s posebnim statusom in vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta (Pravilnik o študentih s posebnim statusom, Vloga za pridobitev statusa) najdete na spletni strani Zdravstvene fakultete.

Seje Komisije za študente s posebnim statusom so predvidoma deset dni pred sejo Komisije za študijske zadeve, ki ima sejo vsak tretji ponedeljek v mesecu, zato podite pozorni, da vloge oddate pravočasno.