V kolikor ima študent izpolnjene vse pogoje za napredovanje / ponavljanje, se v času vpisov avtomatsko odprejo vpisni listi. Študent preko informacijskega sistema - VIS izpolni vpisni list, ga natisne in podpisanega posreduje po pošti v Službo za študijske zadeve.