Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. V kolikor je študent spreminjal študijski program, te pravice nima. Za spreminjanje študijskega programa se šteje tudi menjava iz rednega na izredni ter obratno.