Študent, ki ponavlja letnik, ima status študenta. Opravljanje izpitov se mu ponovno štejejo od začetka.

Študent lahko pavzira po lastni želji in v primeru, če nima pogojev za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika ali podaljšanega statusa študenta. Opravljanje izpitov se mu šteje naprej.

Študent lahko v času pavziranja opravlja manjkajoče študijske obveznosti letnika, v katerega je bil preteklo študijsko leto vpisan. Manjkajoče obveznosti opravlja zoper plačilu po takrat veljavnem ceniku.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.