Študent, ki ponavlja letnik, ima status študenta. Opravljanje izpitov se mu ponovno štejejo od začetka.

Študent lahko pavzira po lastni želji in v primeru, če nima pogojev za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika ali podaljšanega statusa študenta. Opravljanje izpitov se mu šteje naprej.

Študent lahko v času pavziranja opravlja manjkajoče študijske obveznosti letnika, v katerega je bil preteklo študijsko leto vpisan. Manjkajoče obveznosti opravlja zoper plačilu po takrat veljavnem ceniku.