IZJEMNI VPIS:
Po določbi 125. člena Statuta UL se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:
- starševstvo,
- daljša bolezen študenta,
- izjemne družinske in socialne okoliščine,
- priznan status osebe s posebnimi potrebami,
- aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
- aktivno sodelovanje v organih univerze.

PODALJŠAN STATUST ŠTUDENTA:
Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Izjema: študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.
Po določbi 126. člena Statuta UL se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz opravičljivih razlogov status študenta podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu.
O podaljšanju statusa iz opravičljivih razlogov kot so npr.:
- starševstvo,
- daljša bolezen študenta,
- izjemne družinske in socialne okoliščine,
- priznan status osebe s posebnimi potrebami

O odobritvi na podlagi pisne prošnje študenta odloča Komisija za študijske zadeve. V kolikor je prošnji odobreno, je študent o tem obveščen v informacijskem sistemu - VIS. V primeru negativne odločitve, študent prejme odločbo o negativnem sklep po elektronski pošti.

 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.