Študent prošnjo izpolni v informacijskem sistemu -  VIS, natisnjeno in podpisano skupaj z ustreznimi dokazili, do roka, ki ga junija meseca objavi Zdravstvena fakulteta na spletni strani, pošlje po pošti na naslov: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana ali jo osebno odda v času uradnih ur v vložišču Zdravstvene fakultete (soba 16).

prosnja