V kolikor se študent v času študija zaposli, ohrani vse pravice iz naslova statusa študenta (dostop do knjižnice, v primeru rednega študija brez plačila šolnine,….). Onemogočene pa so mu ostale pravice iz naslova socialnih transferjev (delo preko študentskega servisa, štipendija, subvencioniran prevoz, prehrana, bivanje v študentskem domu, ipd.).