Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.