Če imate opravljene izpite na drugih visokošolskih zavodih ali fakultetah, lahko oddate prošnjo (Obrazci, vloge) za priznavanje izpita skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu in učnem načrtu predmeta, v presojo nosilcu oz. izvajalcu predmeta. Le-ta svojo odločitev odda v obravnavo na Komisijo za študijske zadeve. Po obravnavi se izda odločba, ki je plačljiva, v kolikor se presoja priznavanje izpitov zunaj članic Univerze v Ljubljani. Obravnavajo se prošnje za samo že vpisane študente.