Da. Študent ima, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, naslednje pravice, ki veljajo v primeru, ko oseba ni v delovnem razmerju ali prijavljena kot iskalka zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje:
- pravico do zdravstvenega varstva,
- pravico do bonov za prehrano,
- pravico do subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi,
- pravico do štipendiranja,
- pravico do družinske pokojnine,
- pravico do možnosti opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi),
- pravico do možnosti bivanja v dijaških domovih, ipd.