Študent se lahko prepiše iz izrednega študija na redni študij pod pogoji, da so na rednem študiju prosta mesta, da študent ni ponavljal letnika ali menjal študijskega programa in da ima opravljene vse študijske obveznosti za tekoči letnik s povprečno oceno najmanj 9,5.