Diferencialne izpite za vpis na drugostopenjske študijske programe morajo opraviti tisti diplomanti, ki so prvostopenjski ali visokošolski strokovni študij končali na nesorodnih strokovnih področjih oziroma v skladu z akreditiranimi vpisnimi pogoji posamičnega študijskega programa - Študijski programi.

Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta tekočega leta na Komisijo za študijske zadeve Zdravstvene fakultete nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu, ki prihaja. Stroški opravljanja študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto. Vpis v študijski program druge stopnje je za kandidate tako mogoč šele v naslednjem študijskem letu. Kandidat, ko opravi diferencialne izpite, tako izpolni vpisne pogoje in mora ravno tako oddati prijavo in se držati razpisnih pogojev in rokov.