Vodja katedre:

viš. pred. mag. Sonja Hlebš

Člani katedre:

izr. prof. dr. Darja Rugelj

doc. dr. Miroljub Jakovljević

doc. dr. Alan Kacin

izr. prof. dr. Urška Puh

doc. dr.  Renata Vauhnik

asist. dr. Polona Palma

asist. dr. Daša Weber

asist. dr. Tina Tomc Žargi

pred. Nina Hiti

asist. Tina Petrič

strok. sod. Klauser Matthias

Opis dela katedre

Katedra za fizioterapijo je oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. Katedra za fizioterapijo povezuje znanstveno raziskovalna in strokovna področja, s ciljem izboljšanja znanstveno-strokovnega razvoja kadrov in pedagoškega dela. Katedra za fizioterapijo:

  • pripravlja sezname mentorjev, recenzentov in članov diplomskih in magistrskih del,
  • obravnava in odobrava teme diplomskih in magistrskih del,
  • predlaga senatu ZF poročevalce v postopkih za izvolitev v naziv (habilitacijski postopek), • daje pobude za zagotovitev študijskih gradiv, sestavljanje seznamov študijskih gradiv,
  • daje strokovna mnenja k novim ali dopolnjenim študijskim gradivom,
  • sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami, ki delajo na posameznem strokovnem področju katedre.

Glede na že dolgoletno delovanje katedre za fizioterapijo je njena poglavitna naloga priprava in izvajanje visokošolskega strokovnega študijskega programa fizioterapija (1. stopnja) in priprava za izvajanje magistrskega študijskega programa fizioterapija (2. stopnja). Katedra za fizioterapijo si med poglavitne naloge postavlja implementacijo dodiplomskega študija pripravljenega po zahtevah bolonjske prenove in čimprejšnjo pripravo podiplomskega magistrskega študijskega programa fizioterapije. Katedra za fizioterapijo bo delovala na strokovnem in habilitacijskem področju fizioterapije in ergonomije. Člani katedre za fizioterapijo so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci habilitirani za področje fizioterapije in ergonomije, ki izvajajo znanstvenoraziskovalno, strokovno ali pedagoško delo na ZF oziroma sodelujejo pri tem in so zaposleni na ZF. Pri delu katedre za fizioterapijo lahko sodelujejo tudi visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki niso zaposleni na ZF, pa sodelujejo pri izvajanju posameznih študijskih programov in/ali raziskovalnih projektov.

Področja dejavnosti in prenosa znanja

  • raziskovanje in svetovanje na področju razvoja in testiranja naprav za fizikalno terapijo;
  • ergonomsko svetovanje oziroma promocijo zdravja na delovnem mestu;
  • izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov iz gospodarstva na področju preventivnih in kurativni
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.