Knjižnica uvaja uporabnike v iskanje gradiva in drugih informacij, dostopnih v domačih in tujih bazah podatkov. Izobraževanje večinoma poteka individualno, glede na izražene potrebe. Uporabnike knjižnica obvešča o možnostih tovrstega izobraževanja na brezplačnih tečajih v drugih ustanovah (več o tečajih tukaj).

Knjižnica v skladu z določili Zakona o avtorskih pravicah in copyrighta nudi možnost natisa. Le-ta se skladno z veljavnim cenikom obračuna po številu natisnjenih strani.

Osebni računalniki v knjižnici so namenjeni samo za pregledovanje svetovnega spleta in iskanje informacij v bazah podatkov.

Uporabnikom je omogočena celodnevna uporaba čitalnice za študij in prebiranje gradiva. Na voljo so tudi računalniki za dostopanje do svetovnega spleta. Zaradi zagotovitve nemotenega dela vsem uporabnikom je v čitalnici kot tudi sicer v knjižnici prepovedano uživanje hrane in pijače ter uporaba mobilnih telefonov.

Za izdajo potrdila o dokončanju študija je v študentskem referatu potrebno predložiti potrdilo o nezadolženosti v knjižnici ZF. To potrdilo se v knjižnici pridobi ob predložitvi študentske izkaznice, indeksa ali drugega osebnega dokumenta. Potrdilo knjižnice o nezadolženosti se izda na prošnjo študenta.

Izposojeno gradivo je potrebno vrniti nepoškodovano. Izgubljeni izvod je potrebno nadomestiti z novim oz. poravnati stroške nabave novega ter poravnati stroške obdelave. Za izgubljeno gradivo, ki ga ni mogoče nabaviti, je potrebno poravnati odškodnino v višini 2-kratne nabavne vrednosti. Uničevanje gradiva (pisanje, trganje, podčrtovanje ipd.) ni dovoljeno.

V primeru prekoračitve roka je potrebno poravnati zamudnino oz. stroške opomina po veljavnem ceniku, usklajenem z drugimi knjižnicami Univerze v Ljubljani. Uporabnik lahko zaradi pogostega nerednega vračanja gradiva izgubi pravico do izposoje.

Če član ne poravna stroškov zamudnine oziroma stroškov opomina ter izposojenega gradiva ne vrne, mu knjižnica ne dovoli nadaljnje izposoje gradiva, dokler ne poravna vseh svojih obveznosti.

Na dom se ne izposoja:

- diplomskih del,

- magistrskih del,

- slovenskih doktorskih disertacij ter

- nekaterih priročnikov (enciklopedije, leksikoni, slovarji).

Čitalniško gradivo je potrebno vrniti isti dan, kot je bilo izposojeno, in sicer v času uradnih ur. Čitalniško gradivo je ob upoštevanju zahtev avtorskih pravic možno fotokopirati le v omejenem obsegu. Vsa višješolska diplomska dela (v signaturi imajo oznaki S in /viš.) so hranjena v skladišču, zato jih je potrebno naročiti vnaprej.

Rezerviranje gradiva je mogoče:
- osebno ob obisku knjižnice,
- po telefonu,
- po elektronski pošti,
- prek spleta v sistemu Moj COBISS/servis Moja knjižnica.

Spletno rezerviranje

Osnovni pogoj za spletno rezerviranje gradiva je aktualno članstvo v izbrani knjižnici, ki se preverja oz. dokazuje s številko izkaznice ter članovim izbranim geslom za uporabo elektronskih storitev knjižnice (istovetno geslu za podaljševanje roka izposoje in oddaljeni dostop do elektronskih virov).

Naslednji pogoj za spletno rezervacijo je, da je ima član vključeno e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu preko e-pošte in/ali SMS obvestil, kar član lahko sam preveri in uredi v segmentu Moj COBISS/servis Moja knjižnica.

Za spletno rezerviranje je še nekaj dodatnih omejitev:
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, izposojenega za nedoločen čas;
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, namenjenega izposoji v čitalnici;
- posamezen član ima lahko obenem rezervirane največ tri naslove;
- posamezen član ne more rezervirati gradiva, ki ga že ima izposojenega;
- posamezno gradivo je obenem lahko rezervirano za največ pet članov knjižnice;
- posamezne druge možne omejitve se v primeru neuspele rezervacije izpišejo na zaslonu;
- rezervacija gradiva, pri katerem so izposojeni vsi izvodi, traja tri mesece;
- rezervacije prostega izvoda spletno ni mogoče preklicati.

Status gradiva, od katerega je odvisna možnost rezervacije, se v COBISS+ izpisuje ob vsakem posameznem izvodu:

st green prosto - na dom, čas izposoje: 1 mesec   Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: "datum"  Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: nedoločen   Spletna rezervacija ni mogoča.
st orange prosto - za čitalnico  Spletna rezervacija ni mogoča.

 

Potek izvedbe spletne rezervacije.

Ko je rezervirano gradivo v knjižnici pripravljeno na izposojo, član o tem prejme obvestilo prek e-pošte in/ali z SMS-om. Pripravljeno gradivo v knjižnici čaka na prevzem 3 delovne dni. Če v predvidenem času član ne pride po rezervirano gradivo, mu knjižnica za neprevzem zaračuna strošek po veljavnem ceniku.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.