Rezerviranje gradiva je mogoče:
- osebno ob obisku knjižnice,
- po telefonu,
- po elektronski pošti,
- prek spleta v sistemu Moj COBISS/servis Moja knjižnica.

Spletno rezerviranje

Osnovni pogoj za spletno rezerviranje gradiva je aktualno članstvo v izbrani knjižnici, ki se preverja oz. dokazuje s številko izkaznice ter članovim izbranim geslom za uporabo elektronskih storitev knjižnice (istovetno geslu za podaljševanje roka izposoje in oddaljeni dostop do elektronskih virov).

Naslednji pogoj za spletno rezervacijo je, da je ima član vključeno e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu preko e-pošte in/ali SMS obvestil, kar član lahko sam preveri in uredi v segmentu Moj COBISS/servis Moja knjižnica.

Za spletno rezerviranje je še nekaj dodatnih omejitev:
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, izposojenega za nedoločen čas;
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, namenjenega izposoji v čitalnici;
- posamezen član ima lahko obenem rezervirane največ tri naslove;
- posamezen član ne more rezervirati gradiva, ki ga že ima izposojenega;
- posamezno gradivo je obenem lahko rezervirano za največ pet članov knjižnice;
- posamezne druge možne omejitve se v primeru neuspele rezervacije izpišejo na zaslonu;
- rezervacija gradiva, pri katerem so izposojeni vsi izvodi, traja tri mesece;
- rezervacije prostega izvoda spletno ni mogoče preklicati.

Status gradiva, od katerega je odvisna možnost rezervacije, se v COBISS+ izpisuje ob vsakem posameznem izvodu:

st green prosto - na dom, čas izposoje: 1 mesec   Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: "datum"  Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: nedoločen   Spletna rezervacija ni mogoča.
st orange prosto - za čitalnico  Spletna rezervacija ni mogoča.

 

Potek izvedbe spletne rezervacije.

Ko je rezervirano gradivo v knjižnici pripravljeno na izposojo, član o tem prejme obvestilo prek e-pošte in/ali z SMS-om. Pripravljeno gradivo v knjižnici čaka na prevzem 3 delovne dni. Če v predvidenem času član ne pride po rezervirano gradivo, mu knjižnica za neprevzem zaračuna strošek po veljavnem ceniku.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.