Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Knjižnica

Faktor vpliva: JCR – Faktor vpliva (COBISS)
Skrajšani ključni naslov, polni naslov, ISSN ipd.: NLM Catalogue: Journals in NCBI Databases
DOI: crossref.org
PMID: PubMed
PMCID: PubMed Central
NIHMS: National Institutes of Health Manuscript Submission

1. Navodila za uporabo EndNote

https://vodici.pef.uni-lj.si/media/EndNote/EndNote_prirocnik_za_uporabo_2022.pdf
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=programi

Uporabniki z Univerze v Ljubljani in drugih institucij, ki imajo dostop do citatnih indeksov Web of Science, so pridobili brezplačen dostop do spletne različice programa za urejanje osebne bibliografske zbirke EndNote. Program omogoča:
- iskanje po različnih servisih in vnos bibliografskih zapisov v osebno zbirko,
- ročni vnos bibliografskih podatkov,
- uvoz datotek z bibliografskimi zapisi npr. s shranjenimi rezultati iskanja na nekem servisu (Export to EndNote ipd.),
- oblikovanje in izpis bibliografije – izbirate lahko med več kot tisoč stili citiranja (APA, MLA, Harvard, Chicago itn.),
- citiranje in oblikovanje bibliografije iz osebne zbirke kar med pisanjem dokumenta v Microsoft Word,
- izvoz bibliografskih zapisov v različnih stilih citiranja in formatih datotek,
- izmenjavo osebnih zbirk z drugimi uporabniki.

Za uporabo programa je potrebna registracija na servisu Web Science/Knowledge z lokacij Univerze v Ljubljani oziroma avtorizacija prek oddaljenega dostopa. Po registraciji lahko z vašim elektronskim naslovom in geslom uporabljate program kjerkoli na naslovu: http://www.myendnoteweb.com.
 
2. Navodila za uporabo Mendeley

https://vodici.pef.uni-lj.si/media/mendeley/Mendeley-Prirocnik-2022-final.pdf
https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=mendeley

 

Povezave

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija, objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov.

Nacionalni portal odprte znanosti je združevalni iskalnik po repozitorijih štirih slovenskih univerz.

DART-Europe je evropski portal magistrskih ter doktorskih del.

Spletne vadnice ODKJG - koristni napotki, kako približati svoje delo najširšemu občinstvu s pomočjo profilov GS, kako slediti novostim z opozorili GS in Journal TOCs, kako poiskati najvplivnejše revije v GS.

Odprti dostop (OA)

Odprte znanstvene objave omogočajo hitrejši razvoj znanosti, so dostopne najširšemu krogu uporabnikov, so posledično bolj brane in bolj citirane. Vse več financerjev zahteva, da morajo biti rezultati raziskav, ki so sofinancirane z javnimi sredstvi, odprto dostopni, saj tako podpirajo in omogočajo družbo znanja.

Open Access Slovenija
 

Iskanje

Cenik knjižničnih storitev UL ZF v študijskem letu 2023/2024

Sprejeto na 12. seji UO UL dne 26. 1. 2023 in dopolnjeno na 14. seji dne 25. 5. 2023 ter 10. redni seji UO ZF dne 29. 5. 2023.

STORITEV Cena v EUR
Članarina
letna članarina
za študente UL s statusom* 
17,35
za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom
27,50

za študente UL brez statusa**

17,35

za dijake (nad 18 let) in upokojence 17,35

za druge fizične osebe 

31,50

za osebe od 15. do 18. leta starosti brezplačno

polletna članarina

za brezposelne***

brezplačno

za študente UL brez statusa**

10,40

za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom 16,70
za druge fizične osebe 25,00
četrtletna članarina
za študente UL brez statusa**
6,30
za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom 9,40
za druge fizične osebe  14,50
mesečna članarina
za študente UL brez statusa**
3,20
za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom 5,20
za druge fizične osebe 7,30
Zamudnina

za enoto na dan

knjige, revije, CD-ROM-i, DVD-ROM-i, videokasete  

0,30

čitalniško gradivo (diplomska dela ipd.)

6,75

Obvestilo o poteku roka izposoje

obvestilo

1. obvestilo

0,90

2. obvestilo

2,30

3. obvestilo

3,00

Računalniški izpis
izpis

na stran

0,10 

Izgubljena literatura

za enoto, ki jo je mogoče nabaviti

stroški nabave

dejanski stroški

bančni stroški pri naročilu iz tujine dejanski stroški
stroški obdelave 6,75
za enoto, ki je ni mogoče nabaviti 
odškodnina

2 x nabavna cena

Medknjižnična izposoja

knjige, CD-ROM-i, DVD-ROM-i, videokasete

izposoja posamezne enote za 1 mesec

(podaljšanje roka izposoje 2-krat po 14 dni)
8,60

članek

elektronsko posredovanje

4,60

fotokopije (do 20 strani)

5,60

vsaka nadaljnja fotokopirana stran

0,10

nujno naročilo – realizacija v 24 urah
dvojna cena
Informacijske storitve
 
informacijske storitve (ki presegajo uporabi enega informacijskega vira in trajajo več kot 0,5 ure), citiranost avtorja (brezplačno za zaposlene na članici UL)
28,30 + stroški
  priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na članici UL n člane ter članice Svetovne mreže UL (SMUL), ki so aktivno vključeni v aktivnosti UL) 35,10 + stroški
Neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo
 
po enoti
1,00
Pošiljanje gradiva članom po pošti   
  do 3 naslovi 5,10

 

* Študenti Univerze v Ljubljani (redni, izredni študij) s plačilom vpisnih stroškov vsako študijsko leto poravnajo tudi knjižnično članarino, ki omogoča uporabo vseh knjižnic Univerze v Ljubljani (knjižnice vseh fakultet UL), NUK in CTK.

** Prvi 2 leti po prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, 2. člen: »Oseba brez statusa študenta je nekdanji študent, ki v danem študijskem letu ni vpisan v letnik programa (ali v dodatno leto), iz katerega opravlja izpite, vaje, seminarje ali zaključno delo po programu.« Obrazec

*** S potrdilom o iskanju zaposlitve z Zavoda RS za zaposlovanje, starim do 30 dni.

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006).

Vedenje v prostorih knjižnice

Ob vstopu v knjižnico morajo uporabniki osebno garderobo in torbe odložiti v garderobne omarice, ki so namenjene le dnevnemu hranjenu. Uporabniki so odgovorni za svojo lastnino. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo njihove osebne lastnine. Knjižnica je namenjena študiju, zato se od uporabnikov pričakuje, da se ne pogovarjajo na glas in tako ne motijo dela drugih. Zaradi zagotovitve nemotenega dela vsem uporabnikom je v čitalnici in nasploh v knjižnici prepovedano uživanje hrane in pijače ter uporaba mobilnih telefonov.

Preberite več

Urnik

Knjižnica ima uradne ure v času, ki ustreza največjemu številu njenih potencialnih uporabnikov. Urnik je objavljen na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico, pri vratarju in na spletni strani knjižnice v okviru domače strani Zdravstvene fakultete – Uradne ure knjižnice.

Preberite več

Uporabniki in člani knjižnice

Uporabniki knjižnice so fizične osebe, ki uporabljajo gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Člani knjižnice so uporabniki, ki so včlanjeni v knjižnico. Član je lahko tudi pravna oseba.

Preberite več

Vpis in podaljšanje članstva

Za vpis v knjižnico je treba predložiti veljavni osebni dokument in podpisati pristopno izjavo. Študenti Univerze v Ljubljani morajo predložiti tudi veljavno študentsko izkaznico (ali veljavno potrdilo o vpisu), s katero si gradivo lahko izposojajo v vseh knjižnicah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK (Enotna knjižnična izkaznica za študente Univerze v Ljubljani). Zunanji člani pri vpisu v knjižnico prejmejo izkaznico knjižnice ZF. Študenti Univerze v Ljubljani se lahko s pomočjo digitalne identitete UL-ID včlanijo v knjižnico tudi prek storitve COBISS za spletni vpis.

Oseba brez statusa plača članarino v knjižnici matične članice UL (to je članica UL, na kateri je bila oseba vpisana pred izgubo statusa študenta UL) in mora v knjižnici matične članice UL pred plačilom članarine dokazati, da izpolnjuje pogoje za plačilo članarine osebe brez statusa študenta UL, tj. po izgubi statusa ni preteklo več kot dve leti (npr. nalepka na študentski izkaznici ali predložiti dokazilo o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
Knjižnica matične članice UL preveri, katero obdobje brez statusa je konkretno študijsko leto, ko oseba nima statusa (prvo ali drugo leto od dveh let od izgube statusa študenta UL ali poznejše leto z dokazilom o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija).

Obrazec Potrdilo o plačani članarini osebe brez statusa študenta UL

Navodila za spletni vpis. 

Prevzem digitalne identitete

Preberite več

Gradivo v knjižnici

Gradivo je v prostem pristopu, tako da ga uporabniki lahko poiščejo sami. Izjema so diplomska dela in starejši letniki revij, ki jih je potrebno naročiti pri knjižničarki. Gradivo je zavedeno v knjižnični sistem COBISS+.

Preberite več

Izposoja in vračilo gradiva

Izposoja je avtomatizirana. Uporabniki za pregledovanje izposojenega gradiva, rezerviranje in podaljšanje roka izposoje prek interneta v profilu Moj profil/Prijava. To geslo se uporablja tudi pri oddaljenem dostopu do informacijskih virov.

Uporabniki geslo definirajo ali spreminjajo sami (Moj profil/Prijava) in ga uporabljajo pri pregledovanju izposojenega gradiva, rezervacijah in podaljšanju roka izposoje.

Vračilo gradiva je možno osebno, po drugi osebi, priporočeno po pošti ali v namenski trezor pred knjižnico. V slednjem primeru bo gradivo razdolženo pri članu najkasneje naslednji delovni dan, kar je možno preveriti v segmentu Prijava.

Preberite več

Rok izposoje na dom in podaljšanje

Knjige, CD-ROM-i, videokasete ipd.: 1 mesec

Pred potekom roka izposoje je možno dvakratno podaljšanje za 14 dni, od dne izposoje do skrajnega roka za vračilo je po v celoti izkoriščenem podaljšanju torej en mesec in 28 dni. Gradivo lahko uporabniki podaljšajo ob obisku knjižnice, po telefonu (01 300 11 57) ali z izbranim geslom samostojno po internetu (Moj profil/Prijava). V primeru, da član prejme opomin, podaljšanje roka izposoje ni možno.

Revije: 1 dan

Starejše letnike revij, ki so v skladišču, je potrebno naročiti vnaprej. Podaljšanje roka izposoje za revije ni možno.

Preberite več

Rezerviranje gradiva

Rezerviranje gradiva je mogoče:
- osebno ob obisku knjižnice,
- po telefonu,
- po elektronski pošti,
- prek spleta v sistemu Moj profil/Prijava.

Spletno rezerviranje

Osnovni pogoj za spletno rezerviranje gradiva je aktualno članstvo v izbrani knjižnici, ki se preverja oz. dokazuje s številko izkaznice ter članovim izbranim geslom za uporabo elektronskih storitev knjižnice (istovetno geslu za podaljševanje roka izposoje in oddaljeni dostop do elektronskih virov).

Naslednji pogoj za spletno rezervacijo je, da ima član vključeno e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu preko e-pošte in/ali SMS obvestil, kar član lahko sam preveri in uredi v segmentu Moj profil/Prijava.

Za spletno rezerviranje je še nekaj dodatnih omejitev:
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, izposojenega za nedoločen čas;
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, namenjenega izposoji v čitalnici;
- posamezen član ima lahko obenem rezervirane največ tri naslove;
- posamezen član ne more rezervirati gradiva, ki ga že ima izposojenega;
- posamezno gradivo je obenem lahko rezervirano za največ pet članov knjižnice;
- posamezne druge možne omejitve se v primeru neuspele rezervacije izpišejo na zaslonu;
- rezervacija gradiva, pri katerem so izposojeni vsi izvodi, traja tri mesece;
- rezervacije prostega izvoda spletno ni mogoče preklicati.

Status gradiva, od katerega je odvisna možnost rezervacije, se v COBISS+ izpisuje ob vsakem posameznem izvodu:

st green prosto - na dom, čas izposoje: 1 mesec   Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: "datum"  Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: nedoločen   Spletna rezervacija ni mogoča.
st orange prosto - za čitalnico  Spletna rezervacija ni mogoča.

 

Potek izvedbe spletne rezervacije.

Ko je rezervirano gradivo v knjižnici pripravljeno na izposojo, član o tem prejme obvestilo prek e-pošte in/ali z SMS-om. Pripravljeno gradivo v knjižnici čaka na prevzem 3 delovne dni. Če v predvidenem času član ne pride po rezervirano gradivo, mu knjižnica za neprevzem zaračuna strošek po veljavnem ceniku.

Preberite več

Čitalniško gradivo

Na dom se ne izposoja:

- diplomskih del,

- magistrskih del,

- slovenskih doktorskih disertacij ter

- nekaterih priročnikov (enciklopedije, leksikoni, slovarji).

Čitalniško gradivo je potrebno vrniti isti dan, kot je bilo izposojeno, in sicer v času uradnih ur. Čitalniško gradivo je ob upoštevanju zahtev avtorskih pravic možno fotokopirati le v omejenem obsegu. Vsa višješolska diplomska dela (v signaturi imajo oznaki S in /viš.) so hranjena v skladišču, zato jih je potrebno naročiti vnaprej.

Preberite več

Zamudnine

V primeru prekoračitve roka je potrebno poravnati zamudnino oz. stroške opomina po veljavnem ceniku, usklajenem z drugimi knjižnicami Univerze v Ljubljani. Uporabnik lahko zaradi pogostega nerednega vračanja gradiva izgubi pravico do izposoje.

Če član ne poravna stroškov zamudnine oziroma stroškov opomina ter izposojenega gradiva ne vrne, mu knjižnica ne dovoli nadaljnje izposoje gradiva, dokler ne poravna vseh svojih obveznosti.

Preberite več

Ravnanje z gradivom

Izposojeno gradivo je potrebno vrniti nepoškodovano. Izgubljeni izvod je potrebno nadomestiti z novim oz. poravnati stroške nabave novega ter poravnati stroške obdelave. Za izgubljeno gradivo, ki ga ni mogoče nabaviti, je potrebno poravnati odškodnino v višini 2-kratne nabavne vrednosti. Uničevanje gradiva (pisanje, trganje, podčrtovanje ipd.) ni dovoljeno.

Preberite več

Potrdilo o nezadolženosti

Za izdajo potrdila o dokončanju študija je v študentskem referatu potrebno predložiti potrdilo o nezadolženosti v knjižnici ZF. To potrdilo se v knjižnici pridobi ob predložitvi študentske izkaznice, indeksa ali drugega osebnega dokumenta. Potrdilo knjižnice o nezadolženosti se izda na prošnjo študenta.

Preberite več

Zunanja čitalnica

Uporabnikom je omogočena celodnevna uporaba čitalnice za študij in prebiranje gradiva. Na voljo so tudi računalniki za dostopanje do svetovnega spleta. Zaradi zagotovitve nemotenega dela vsem uporabnikom je v čitalnici kot tudi sicer v knjižnici prepovedano uživanje hrane in pijače ter uporaba mobilnih telefonov.

Preberite več

Uporaba računalnikov

Osebni računalniki v knjižnici so namenjeni samo za pregledovanje svetovnega spleta in iskanje informacij v bazah podatkov.

Preberite več

Baze člankov s polnimi besedili in drugi informacijski viri

Uporabnikom knjižnice ZF je z računalnikov ZF omogočen dostop do elektronskih informacijskih virov, ki so navedeni na domači strani knjižnice – Digitalna knjižnica. Po veljavnem ceniku je mogoč natis želenih člankov. Do določenih informacijskih virov je mogoče tudi oddaljeno dostopati (več o oddaljenem dostopu tukaj).

Preberite več

Natis gradiva

Knjižnica v skladu z določili Zakona o avtorskih pravicah in copyrighta nudi možnost natisa. Le-ta se skladno z veljavnim cenikom obračuna po številu natisnjenih strani.

Preberite več

Izobraževanje uporabnikov

Knjižnica uvaja uporabnike v iskanje gradiva in drugih informacij, dostopnih v domačih in tujih bazah podatkov. Izobraževanje večinoma poteka individualno, glede na izražene potrebe. Uporabnike knjižnica obvešča o možnostih tovrstega izobraževanja na brezplačnih tečajih v drugih ustanovah (več o tečajih tukaj).

Preberite več

KNJIŽNICA

    Študenti in zunanji uporabniki   

    Zaposleni na Zdravstveni fakulteti   

Ponedeljek do petek       9.00 – 15.00     7.00 – 15.00


Zunanja čitalnica (2. nadstropje, soba 219) je odprta skladno z odprtostjo Zdravstvene fakultete.

Knjižnični red
Navodila, kako rezervirati gradivo.
Navodila za spletni vpis. 
Prevzem digitalne identitete – Navodila Univerzitetne službe za informatiko UL
Predlogi, pohvale in pritožbe

 

Kontakt:

Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta
Knjižnica
Zdravstvena pot 5, p. p. 397
1000 Ljubljana

Prostori:

2. nadstropje, soba 216 

Izposoja:

Telefon: 01 300 11 57
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Medknjižnična izposoja:

Telefon: 01 300 11 95
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodstvo knjižnice:

Vesna Denona
Telefon: 01 300 11 56
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Zgibanka

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ima strokovno knjižnico, organizirano v skladu z enotnim načrtom knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani, ki opravlja knjižnično dejavnost za potrebe pedagoškega in raziskovalnega dela šole. Knjižnica je namenjena visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem, študentom in drugim uporabnikom.

V tem okviru opravlja sledeče naloge:

- pridobiva, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo za študij in strokovno delo za področje izobraževanja in raziskovanja, ki se izvaja na ZF;

- pridobiva, posreduje in omogoča dostop do bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;

- uvaja študente v iskanje informacij in knjižničnega gradiva, potrebnega za študijski proces;

- sodeluje pri koordinaciji nabave revij;

- izdeluje bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ZF;

- izvaja medknjižnično izmenjavo gradiva z ostalimi knjižnicami;

- gradi digitalne zbirke;

- opravlja še druga dela, ki so opredeljena v zakonskih in podzakonskih aktih, ki urejajo dejavnost knjižnic.

Poslanstvo knjižnice UL ZF

Knjižnica UL ZF opravlja knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost za potrebe znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela na področju zdravstvenih ved. Gradivo in storitve nudi študentom in zaposlenim na fakulteti, študentom in zaposlenim na drugih članicah UL, dijakom študentom in strokovnjakom drugih ustanov ter drugim uporabnikom. Delovanje temelji na strokovnem delu, kakovosti storitev, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji. Delovno in organizacijsko je del enotnega knjižničnega sistema UL. S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta.

Vizija knjižnice UL ZF

Knjižnica UL ZF je k uporabnikom usmerjena knjižnica, ki se v skladu s spremembami v znanstvenem komuniciranju in s spremembami v izobraževanju prilagaja spremenjenim potrebam uporabnikov. Zagotavlja obsežno in kvalitetno zbirko tiskanih in elektronskih virov, podpira in pospešuje vseživljenjsko učenje ter analizira in ocenjuje uspešnost in učinkovitost svojega dela.

Strategija knjižnice UL ZF

V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu bo knjižnica dolgoročno omogočala lažje, hitrejše in širše poti do znanja. Nadaljevali bomo s povezovanjem v konzorcije nabave in si prizadevali za dostope do čim večjega števila znanstvenih in strokovnih publikacij ter relevantnih elektronskih virov s področja zdravstvenih ved. Kontinuirano bomo nadgrajevali spletne strani knjižnice in s tem višali kakovost virtualne podobe. Preko repozitorija RUL ZF za trajno hranjenje in spletno dostopnost elektronskih oblik visokošolskih del, objav raziskovalcev, študijskih gradiv in drugih publikacij bomo nadaljevali s podporo odprtemu dostopu v znanosti in odprtemu e-visokošolskemu izobraževanju.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani

Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK in 92/15)

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/03)

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 28/2023, 3. 3. 2023, str. 1570-1599)

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

Strokovni standardi in priporočila za visokošolske knjižnice (za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030). (2021). Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu. (2010). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov v Knjižnici UL ZF

Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »