Analiza prijave in vpisa (v skladišču)
Andragoška spoznanja 
Anthropos 
Bilten [glasilo DRI in ZRIS] 
Bilten DVRT (predhodnik Biltena) 
Medicinski razgledi. Supplement (med monografijami)
Socialni razgledi (v skladišču)
Visokošolske knjižnice (v skladišču)  
Vita  
Zdrav dih za navdih   
Zdravje v Sloveniji ...  
Zdravniški vestnik  
Zdravstveni obzornik (predhodnik Obzornika zdravstvene nege)  
Zdravstveni vestnik (predhodnik Zdravniškega vestnika)  
Zdravstveno varstvo. Suplement 1, Zdravstveni statistični letopis (predhodnik Zdravstvenega statističnega letopisa ...) 

Faktor vpliva: JCR – Faktor vpliva (COBISS)
Skrajšani ključni naslov, polni naslov, ISSN ipd.: NLM Catalogue: Journals in NCBI Databases
DOI: crossref.org
PMID: PubMed
PMCID: PubMed Central
NIHMS: National Institutes of Health Manuscript Submission

EndNote (tečaj NUKkoraki za izvoz referenc, tečaj FDV, navodila za uporabo EndNote Web PeF UL, glej tč. 6)
Uporabniki z Univerze v Ljubljani in drugih institucij, ki imajo dostop do citatnih indeksov Web of Science, so pridobili brezplačen dostop do spletne različice programa za urejanje osebne bibliografske zbirke EndNote. Program omogoča:
- iskanje po različnih servisih in vnos bibliografskih zapisov v osebno zbirko,
- ročni vnos bibliografskih podatkov,
- uvoz datotek z bibliografskimi zapisi npr. s shranjenimi rezultati iskanja na nekem servisu (Export to EndNote ipd.),
- oblikovanje in izpis bibliografije – izbirate lahko med več kot tisoč stili citiranja (APA, MLA, Harvard, Chicago itn.),
- citiranje in oblikovanje bibliografije iz osebne zbirke kar med pisanjem dokumenta v Microsoft Word,
- izvoz bibliografskih zapisov v različnih stilih citiranja in formatih datotek,
- izmenjavo osebnih zbirk z drugimi uporabniki.

Za uporabo programa je potrebna registracija na servisu Web Science/Knowledge z lokacij Univerze v Ljubljani oziroma avtorizacija prek oddaljenega dostopa. Po registraciji lahko z vašim elektronskim naslovom in geslom uporabljate program kjerkoli na naslovu: http://www.myendnoteweb.com.

Med.Over.Net – Slovar medicinskih izrazov
Slovenski medicinski e-slovar (en izmed več slovarjev Termanie; za iskanje le po tem slovarju je potrebno določiti izbor "mojih priljubljenih slovarjev")
 
Fran – Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (slovenski splošni, etimološki, zgodovinski, terminološki, narečni slovarji, svetovanje, zbirke)
Termania (slovenski in tuji eno- in večjezični splošni slovarji, terminološki slovarji ...)
 
 

Povezave

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija, objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov.

Nacionalni portal odprte znanosti je združevalni iskalnik po repozitorijih štirih slovenskih univerz.

DART-Europe je evropski portal magistrskih ter doktorskih del.

Spletne vadnice ODKJG - koristni napotki, kako približati svoje delo najširšemu občinstvu s pomočjo profilov GS, kako slediti novostim z opozorili GS in Journal TOCs, kako poiskati najvplivnejše revije v GS.

Odprti dostop (OA)

Odprte znanstvene objave omogočajo hitrejši razvoj znanosti, so dostopne najširšemu krogu uporabnikov, so posledično bolj brane in bolj citirane. Vse več financerjev zahteva, da morajo biti rezultati raziskav, ki so sofinancirane z javnimi sredstvi, odprto dostopni, saj tako podpirajo in omogočajo družbo znanja.

Open Access Slovenija
 

Iskanje

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.