Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Knjižnični red

Vedenje v prostorih knjižnice

Ob vstopu v knjižnico morajo uporabniki osebno garderobo in torbe odložiti v garderobne omarice, ki so namenjene le dnevnemu hranjenu. Uporabniki so odgovorni za svojo lastnino. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo njihove osebne lastnine. Knjižnica je namenjena študiju, zato se od uporabnikov pričakuje, da se ne pogovarjajo na glas in tako ne motijo dela drugih. Zaradi zagotovitve nemotenega dela vsem uporabnikom je v čitalnici in nasploh v knjižnici prepovedano uživanje hrane in pijače ter uporaba mobilnih telefonov.

Preberite več

Urnik

Knjižnica ima uradne ure v času, ki ustreza največjemu številu njenih potencialnih uporabnikov. Urnik je objavljen na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico, pri vratarju in na spletni strani knjižnice v okviru domače strani Zdravstvene fakultete – Uradne ure knjižnice.

Preberite več

Uporabniki in člani knjižnice

Uporabniki knjižnice so fizične osebe, ki uporabljajo gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Člani knjižnice so uporabniki, ki so včlanjeni v knjižnico. Član je lahko tudi pravna oseba.

Preberite več

Vpis in podaljšanje članstva

Za vpis v knjižnico je treba predložiti veljavni osebni dokument in podpisati pristopno izjavo. Študenti Univerze v Ljubljani morajo predložiti tudi veljavno študentsko izkaznico (ali veljavno potrdilo o vpisu), s katero si gradivo lahko izposojajo v vseh knjižnicah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK (Enotna knjižnična izkaznica za študente Univerze v Ljubljani). Zunanji člani pri vpisu v knjižnico prejmejo izkaznico knjižnice ZF. Študenti Univerze v Ljubljani se lahko s pomočjo digitalne identitete UL-ID včlanijo v knjižnico tudi prek storitve COBISS za spletni vpis.

Oseba brez statusa plača članarino v knjižnici matične članice UL (to je članica UL, na kateri je bila oseba vpisana pred izgubo statusa študenta UL) in mora v knjižnici matične članice UL pred plačilom članarine dokazati, da izpolnjuje pogoje za plačilo članarine osebe brez statusa študenta UL, tj. po izgubi statusa ni preteklo več kot dve leti (npr. nalepka na študentski izkaznici ali predložiti dokazilo o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
Knjižnica matične članice UL preveri, katero obdobje brez statusa je konkretno študijsko leto, ko oseba nima statusa (prvo ali drugo leto od dveh let od izgube statusa študenta UL ali poznejše leto z dokazilom o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija).

Obrazec Potrdilo o plačani članarini osebe brez statusa študenta UL

Navodila za spletni vpis. 

Prevzem digitalne identitete

Preberite več

Gradivo v knjižnici

Gradivo je v prostem pristopu, tako da ga uporabniki lahko poiščejo sami. Izjema so diplomska dela in starejši letniki revij, ki jih je potrebno naročiti pri knjižničarki. Gradivo je zavedeno v knjižnični sistem COBISS+.

Preberite več

Izposoja in vračilo gradiva

Izposoja je avtomatizirana. Uporabniki za pregledovanje izposojenega gradiva, rezerviranje in podaljšanje roka izposoje prek interneta v profilu Moj profil/Prijava. To geslo se uporablja tudi pri oddaljenem dostopu do informacijskih virov.

Uporabniki geslo definirajo ali spreminjajo sami (Moj profil/Prijava) in ga uporabljajo pri pregledovanju izposojenega gradiva, rezervacijah in podaljšanju roka izposoje.

Vračilo gradiva je možno osebno, po drugi osebi, priporočeno po pošti ali v namenski trezor pred knjižnico. V slednjem primeru bo gradivo razdolženo pri članu najkasneje naslednji delovni dan, kar je možno preveriti v segmentu Prijava.

Preberite več

Rok izposoje na dom in podaljšanje

Knjige, CD-ROM-i, videokasete ipd.: 1 mesec

Pred potekom roka izposoje je možno dvakratno podaljšanje za 14 dni, od dne izposoje do skrajnega roka za vračilo je po v celoti izkoriščenem podaljšanju torej en mesec in 28 dni. Gradivo lahko uporabniki podaljšajo ob obisku knjižnice, po telefonu (01 300 11 57) ali z izbranim geslom samostojno po internetu (Moj profil/Prijava). V primeru, da član prejme opomin, podaljšanje roka izposoje ni možno.

Revije: 1 dan

Starejše letnike revij, ki so v skladišču, je potrebno naročiti vnaprej. Podaljšanje roka izposoje za revije ni možno.

Preberite več

Rezerviranje gradiva

Rezerviranje gradiva je mogoče:
- osebno ob obisku knjižnice,
- po telefonu,
- po elektronski pošti,
- prek spleta v sistemu Moj profil/Prijava.

Spletno rezerviranje

Osnovni pogoj za spletno rezerviranje gradiva je aktualno članstvo v izbrani knjižnici, ki se preverja oz. dokazuje s številko izkaznice ter članovim izbranim geslom za uporabo elektronskih storitev knjižnice (istovetno geslu za podaljševanje roka izposoje in oddaljeni dostop do elektronskih virov).

Naslednji pogoj za spletno rezervacijo je, da ima član vključeno e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu preko e-pošte in/ali SMS obvestil, kar član lahko sam preveri in uredi v segmentu Moj profil/Prijava.

Za spletno rezerviranje je še nekaj dodatnih omejitev:
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, izposojenega za nedoločen čas;
- spletno ni mogoče rezervirati gradiva, namenjenega izposoji v čitalnici;
- posamezen član ima lahko obenem rezervirane največ tri naslove;
- posamezen član ne more rezervirati gradiva, ki ga že ima izposojenega;
- posamezno gradivo je obenem lahko rezervirano za največ pet članov knjižnice;
- posamezne druge možne omejitve se v primeru neuspele rezervacije izpišejo na zaslonu;
- rezervacija gradiva, pri katerem so izposojeni vsi izvodi, traja tri mesece;
- rezervacije prostega izvoda spletno ni mogoče preklicati.

Status gradiva, od katerega je odvisna možnost rezervacije, se v COBISS+ izpisuje ob vsakem posameznem izvodu:

st green prosto - na dom, čas izposoje: 1 mesec   Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: "datum"  Spletna rezervacija je mogoča.
st red izposojeno - na dom, rok vrnitve: nedoločen   Spletna rezervacija ni mogoča.
st orange prosto - za čitalnico  Spletna rezervacija ni mogoča.

 

Potek izvedbe spletne rezervacije.

Ko je rezervirano gradivo v knjižnici pripravljeno na izposojo, član o tem prejme obvestilo prek e-pošte in/ali z SMS-om. Pripravljeno gradivo v knjižnici čaka na prevzem 3 delovne dni. Če v predvidenem času član ne pride po rezervirano gradivo, mu knjižnica za neprevzem zaračuna strošek po veljavnem ceniku.

Preberite več

Čitalniško gradivo

Na dom se ne izposoja:

- diplomskih del,

- magistrskih del,

- slovenskih doktorskih disertacij ter

- nekaterih priročnikov (enciklopedije, leksikoni, slovarji).

Čitalniško gradivo je potrebno vrniti isti dan, kot je bilo izposojeno, in sicer v času uradnih ur. Čitalniško gradivo je ob upoštevanju zahtev avtorskih pravic možno fotokopirati le v omejenem obsegu. Vsa višješolska diplomska dela (v signaturi imajo oznaki S in /viš.) so hranjena v skladišču, zato jih je potrebno naročiti vnaprej.

Preberite več

Zamudnine

V primeru prekoračitve roka je potrebno poravnati zamudnino oz. stroške opomina po veljavnem ceniku, usklajenem z drugimi knjižnicami Univerze v Ljubljani. Uporabnik lahko zaradi pogostega nerednega vračanja gradiva izgubi pravico do izposoje.

Če član ne poravna stroškov zamudnine oziroma stroškov opomina ter izposojenega gradiva ne vrne, mu knjižnica ne dovoli nadaljnje izposoje gradiva, dokler ne poravna vseh svojih obveznosti.

Preberite več

Ravnanje z gradivom

Izposojeno gradivo je potrebno vrniti nepoškodovano. Izgubljeni izvod je potrebno nadomestiti z novim oz. poravnati stroške nabave novega ter poravnati stroške obdelave. Za izgubljeno gradivo, ki ga ni mogoče nabaviti, je potrebno poravnati odškodnino v višini 2-kratne nabavne vrednosti. Uničevanje gradiva (pisanje, trganje, podčrtovanje ipd.) ni dovoljeno.

Preberite več

Potrdilo o nezadolženosti

Za izdajo potrdila o dokončanju študija je v študentskem referatu potrebno predložiti potrdilo o nezadolženosti v knjižnici ZF. To potrdilo se v knjižnici pridobi ob predložitvi študentske izkaznice, indeksa ali drugega osebnega dokumenta. Potrdilo knjižnice o nezadolženosti se izda na prošnjo študenta.

Preberite več

Zunanja čitalnica

Uporabnikom je omogočena celodnevna uporaba čitalnice za študij in prebiranje gradiva. Na voljo so tudi računalniki za dostopanje do svetovnega spleta. Zaradi zagotovitve nemotenega dela vsem uporabnikom je v čitalnici kot tudi sicer v knjižnici prepovedano uživanje hrane in pijače ter uporaba mobilnih telefonov.

Preberite več

Uporaba računalnikov

Osebni računalniki v knjižnici so namenjeni samo za pregledovanje svetovnega spleta in iskanje informacij v bazah podatkov.

Preberite več

Baze člankov s polnimi besedili in drugi informacijski viri

Uporabnikom knjižnice ZF je z računalnikov ZF omogočen dostop do elektronskih informacijskih virov, ki so navedeni na domači strani knjižnice – Digitalna knjižnica. Po veljavnem ceniku je mogoč natis želenih člankov. Do določenih informacijskih virov je mogoče tudi oddaljeno dostopati (več o oddaljenem dostopu tukaj).

Preberite več

Natis gradiva

Knjižnica v skladu z določili Zakona o avtorskih pravicah in copyrighta nudi možnost natisa. Le-ta se skladno z veljavnim cenikom obračuna po številu natisnjenih strani.

Preberite več

Izobraževanje uporabnikov

Knjižnica uvaja uporabnike v iskanje gradiva in drugih informacij, dostopnih v domačih in tujih bazah podatkov. Izobraževanje večinoma poteka individualno, glede na izražene potrebe. Uporabnike knjižnica obvešča o možnostih tovrstega izobraževanja na brezplačnih tečajih v drugih ustanovah (več o tečajih tukaj).

Preberite več

Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »