The Global Campus of Human Rights, s sedežem v Benetkah, Italiji, organizira v času od oktobra do novembra 2022 več spletnih tečajev na temo povezovanja znanosti in človekovih pravic.

Udeleženci bodo z udeležbo na spletnih tečajih pridobili dodatno znanje s področij:
- večje ozaveščenosti o povezavah med človekovimi pravicami ter znanstveno svobodo in znanstveno odgovornostjo;
- jasnejše razumevanje po povezovanju znanosti in človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov, pri pospeševanju napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja;
- trdno znanje o načelih, standardih in praksah človekovih pravic.

Preberite več ...

V okviru EUTOPIE se bo v prihodnjem tednu in sicer 28. in 29. septembra odvila spletna konferenca ICUR – International Conference of Undergraduate Research.

Gre za spletno konferenco, kjer študenti iz večih celin predstavijo svoje raziskovalne dosežke. Letos bodo med njimi tudi trije študenti Univerze v Ljubljani.

Vljudno vabljeni.

Dostop do konference najdete na spletni strani.

CIVIS3i obvešča raziskovalce o odprtju Drugega razpisa za 16 podoktorskih raziskovalnih štipendij.

CIVIS3i je program združenja CIVIS za mednarodne, interdisciplinarne in medsektorske raziskave in usposabljanje izkušenih raziskovalcev. CIVIS3i koordinira Univerza Aix Marseille in združuje štiri univerze (Univerza Aix Marseille, Francija; Université Libre de Bruxelles, Belgija; Sapienza Universitat di Roma, Italija; Universidad Autonoma de Madrid, Španija), šest drugih univerz, ki pripadajo evropski univerzi CIVIS in 24 neakademskih partnerjev. CIVIS3i sofinancira Evropska komisija v okviru sheme MSCA COFUND in podpira inovativne raziskovalne projekte prek individualnih podoktorskih štipendij.

Preberite več ...

Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki spodbuja inoviranje na Univerzi v Ljubljani in pomaga inovatorjem na poti do trga. Organizirata ga Univerza v Ljubljani (UL) in Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI). Že tretje leto zapored so tekmovanje razdelili v dve kategoriji, kategorijo študentk/študentov in alumen/alumnov ter kategorijo raziskovalk/raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani.

Preberite več ...

Rok za prijavo na razpis Inovacijskega sklada UL je 22. avgust 2022. Namenjen je raziskovalkam in raziskovalcem UL, ki imate tehnologijo ali rešitev za že identificirane izzive, a vam manjka korak ali dva, da jo pripeljete bližje uresničitvi.

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Prijavijo se lahko tako tehnološki in netehnološki projekti.

Preberite več ...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizira spletno predstavitev razpisa Obzorje Evropa MSCA podoktorske štipendije MSCA-PF-2022, ki bo potekala v četrtek, 12. maja 2022, od 14. do 16. ure.

Razpis se bo odprl 13. maja in se bo zaključil 14. septembra 2022.  

Na dogodku bodo predstavili namen, pogoje, kriterije in novosti razpisa ter nekatere evalvacijske slabosti lanskoletnih slovenskih prijav.

Preberite več ...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske Komisije organizirata v petek, 14. 1. 2022, v času med 10.00 – 11.35 uro, virtualno delavnico z naslovom »Kaj skupno raziskovalno središče lahko naredi za vas?«.

Delavnica bo namenjena predstavitvi možnosti, ki jih ponuja skupno raziskovalno središče za raziskovalne organizacije in raziskovalce ter raziskovalke. Skupno raziskovalno središče upravlja s šestimi centri znanja, prav tako sodeluje z več kot tisoč organizacijami, katerih raziskovalci in raziskovalke imajo dostop do raziskovalne infrastrukture ter raziskovalnih podatkov preko različnih sporazumov o sodelovanju.

Prijavni obrazec.

Program delavnice.

Rok za prijavo: 10. 1. 2022.

V letu 2021 se je na Zdravstveni fakulteti pričelo financiranje dveh novih večjih projektov:
- projekt znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021-2023 Študij kolektivnih efektov v ekstrakciji tekoče-tekoče (vodja projekta: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc);
- temeljni raziskovalni projekt Optimizacija s trombociti in zunajceličnimi vezikli avtologne krvne plazme za zdravljenje pooperativnih ran v otorinolaringologiji (vodja projekta: prof. dr. Veronika Kralj Iglič).

Preberite več ...

Dne 10.12.2021 je potekala slavnostna podelitev najvišjih nagrad Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti.

Prof. dr. Veronika Kralj Iglič in prof. ddr. Aleš Iglič sta prejela Zoisovo priznanje za dosežke na področju fizike bioloških in anorganskih nanostruktur. Oba sta opravila pionirsko delo na področju klinične biofizike ter z eksperimentalnimi, teoretičnimi in kliničnimi raziskavami na področju bioloških membran, membranskih nanostruktur, zunajceličnih veziklov ter anorganskih nanostruktur bistveno prispevala k poglobljenemu razumevanju mehanizmov delovanja celic in medceličnega komuniciranja.

Preberite več ...

Univerza v Ljubljani obvešča, da je razpis EUTOPIA Program mobilnosti raziskovalcev (EUTOPIA Researcher Mobility Program), ki se izvaja v okviru Erasmus + EUTOPIA 2050 ter EUTOPIA TRAIN projekta, še vedno odprt.

EUTOPIA Program mobilnosti raziskovalcev podpira izmenjavo strokovnega znanja in raziskovalnih infrastruktur ter razvoj skupnih raziskovalnih dejavnosti (npr. skupne publikacije, skupne prijave na mednarodne razpise, inovacije ipd.) preko financiranja kratkih raziskovalnih obiskov pedagoških sodelavcev z doktoratom v trajanju od 2 do 3 tednov na EUTOPIA partnerskih univerzah.

Preberite več ...

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) prireja nacionalni dogodek Dan ARRS: Podpiramo odličnost, ki bo letos prav tako izveden virtualno.

Del dogodka je tudi predstavitev najvidnejših dosežkov v znanosti. V okviru projekta promocije znanosti ARRS Odlični v znanosti 2021 je bilo letos izbranih 54 raziskovalnih dosežkov, 21 najvidnejših dosežkov s področij vseh znanstvenih ved pa bo tudi predstavljenih. Izbor so pripravile članice in člani znanstvenih svetov ved, potrdil pa ga je Znanstveni svet Agencije.

Preberite več ...

Pod okriljem Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA) bo v ponedeljek, 6. decembra 2021, ob 16.00 uri, potekalo spletno znanstveno srečanje na temo, kako močno bi moral biti človek v ospredju v zdravstvu, pri odločitvah v zdravstvu, in kako pomembna bi morala biti znanost oz. njena odkritja in dosežki pri odločanju in pri kreiranju zdravstvenih politik. V tem okviru se bodo na hitro dotaknili tudi dokaj pomembne teme z imenom "harm reduction (zmanjševanje škodljivosti za zdravje in socialo)", ki je prav tako vedno aktualna, saj se ljudem mora omogočiti, da korektno in strokovno izvedo, kako si manj škoditi, če se že ne morejo odvaditi škodljivemu življenjskemu slogu. Še širše pomeni, da v tematiki gremo tudi na splošne in temeljne človekove pravice v zdravstvu, saj za to v marsičem gre ob aktualnih, a tudi manj aktualnih nacionalnih in globalnih dogajanjih/situacijah.

Preberite več ...

V okviru Tedna EUTOPIA bo v torek, 23.11.2021, ob 14. uri, potekal webinar pod naslovom “European funding of research: novelties of Horizon Europe and opportunities for EUTOPIA".

Gre za virtualni dogodek, namenjen raziskovalcem, ki želijo spoznati priložnosti, ki jih ponuja Horizon Europe.


Dogodek bo pripravila partnerska univerza EUTOPIE, Vrije Universiteit Brussel.

Preberite več ...

V četrtek, 25.11.2021, bo ob 13. uri potekal prvi mesečni seminar izbranih EUTOPIA SIF raziskovalcev.

Predavanje o svojem projektu The Radical Right and Anti-Gender Movements in Central Eastern Europe: implications of mobilization for European integration and Gender Equality in Georgia and Ukraine bo izvedla tudi raziskovalka dr. Maryna Shevtsova, zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani, izbrana v 1. krogu EUTOPIA SIF razpisa.

Udeležba je lahko dragocen vpogled v mednarodne raziskovalne aktivnosti, ki potekajo pod okriljem zveze EUTOPIA.

Preberite več ...

V času med 26. in 27. oktobrom 2021 bo v okviru slovenskega predsedstva Svetu EU, na Brdu pri Kranju, potekala konferenca "Novi evropski raziskovalni prostor - k odgovorni družbi tretjega tisočletja, ki temelji na znanju".

Konferenca bo prispevala k enemu glavnih ciljev novega Evropskega raziskovalnega prostora (European Research Area - ERA), to je "izgradnja skupnosti" ERA deležnikov. Udeleženci bodo povabljeni, da izrazijo stališča o izvajanju programa politik ERA ob upoštevanju Pakta za raziskave in inovacije v Evropi ter vseh vidikov upravljanja ERA. Konferenca se bo osredotočila na preoblikovanje političnega okvira evropskega raziskovalnega prostora, naznanila prihodnje politične pobude Evropske komisije ter krepila vključevanje držav članic in držav, povezanih z Obzorjem Evropa, pri oblikovanju R&I politik.

Več informacij in možnost spremljanja konference preko spleta.

Korejska partnerska univerza Kyungpook National University vas s sredo, 27. oktobra 2021 vabi na spletno konferenco z naslovom: »Relevant Pandemic Strategies from Outside: Sports, Advertizing and Menthal Health«.

Predavali bodo:
- dr. Claire Fyvie (Rivers Centre for Traumatic Stress, Edinburgh, Škotska);
- dr. Alison Pearce (Northumbria University, Združeno kraljestvo);
- dr. Troy Fuhriman (Kyungpook National University (Južna Koreja).

Spletna stran s podrobnimi informacijami.

Pisarna za prenos znanja UL in Služba za prenos znanja in tehnologij UM vas vabita na največji slovenski spletni festival za grajenje inovacijske skupnosti in dolgoročnih partnerstev med akademsko sfero in gospodarstvom, ki bo potekal med 10. in 12. novembrom 2021.

Prvi dan drugega festivala UNI.MINDS bodo podjetja dobila vpogled v tehnologije in ekspertize raziskovalcev in raziskovalk Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Predstavljene bodo dobre prakse sodelovanja, razglašeni bodo prejemniki Inovacijskega sklada UL in razmišljalo se bo o boljši sistemski podpori inovacijam.

Preberite več ...
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.