Senat

Predsednik: izr. prof. dr. Andrej Starc
pred. mag. Metka Skubic
viš. pred. mag. Nevenka Gričar
doc. dr. Renata Vauhnik
lekt. Tina Levec
doc. dr. Nejc Mekiš 
doc. dr. Mojca Jevšnik
doc. dr. Matic Kavčič
doc. dr. Gregor Gomišček
Predstavniki študentov: 
Gorazd Levičnik
Fazli Gashi
Barbara Kladnik

Komisija za dodiplomski študij
doc. dr. Martina Oder

Komisija za magistrski študij
doc. dr. Martina Oder

Komisija za doktorski študij
doc. dr. Gregor Gomišček

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
doc. dr. Gregor Gomišček

Habilitacijska komisija
izr. prof. dr. Borut Poljšak

Komisija za kakovost
doc. dr. Miroljub Jakovljević

Komisija za mednarodne izmenjave študentov
doc. dr. Martina Oder

Disciplinska komisija za študente
pred. dr. Jelena Ficzko

Komisija za študente s posebnim statusom
pred. Nina Hiti

Komisija za obštudijske dejavnosti in prostovoljstvo
doc. dr. Damjan Slabe

Komisija za priznanja
doc. dr. Martina Oder

Komisija za Prešernove nagrade
viš. pred. mag. Nevenka Ferfila

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Martina Oder

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov.
pred. dr. Jelena Ficzko

Upravni odbor

viš. pred. dr. Darja Thaler

Študentski svet

Predsednica študentskega sveta: Gorazd Levičnik
Podpredsednik študentskega sveta: Fazli Gashi

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.