Predstojnik oddelka za fizioterapijo
doc. dr. Renata Vauhnik

Namestnik predstojnika oddelka
asist. dr. Daša Weber

Vodja katedre za fizioterapijo
viš. pred. mag. Sonja Hlebš

Prva dvoletna fizioterapevtska šola je bila v Sloveniji ustanovljena na predlog Ortopedske klinike in Medicinske fakultete v Ljubljani leta 1947. Šolanje je sprva potekalo v Rovinju in sicer v Bolnišnici za kostno in sklepno tuberkulozo. Leta 1950 se je šolanje preselilo na novo ustanovljeno Srednjo fizioterapevtsko šolo v Ljubljani. Leta 1962 je bil prvič organiziran tudi izredni študij.
V študijskem letu 1995/96 je bil odprt visokošolski strokovni program fizioterapije, ki je prinesel nov strokovni naziv, diplomirani fizioterapevt oz. diplomirana fizioterapevtka.
S študijskim letom 2009/10 pa se je začel nov, po bolonjskih merilih posodobljen program.
V študijskem letu 2012/2013 je bil akreditiran dvoletni magistrskim študijski program fizioterapije, ki ga bomo začeli izvajati v bližnji prihodnosti.
Člani Oddelka za Fizioterapijo so v večini svoj magistrski oz. doktorski študij fizioterapije ali gibalnih in športnih znanosti opravili v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Nekateri so podiplomski študij opravili na Medicinski fakulteti in Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
Visoka izobraženost članov Oddelka za Fizioterapijo, ter bogate izkušnje pridobljene tako doma, kot v tujini, so pripomogle k dvigu kakovosti procesa izobraževanja fizioterapevtov v Sloveniji.
Člani Oddelka za Fizioterapijo stremimo h kakovostnemu pedagoškemu ter znanstveno - raziskovalnemu delu. V ponos so nam angažirani študentje in uspešni diplomanti.
 
Predstojniki Oddelka za Fizioterapijo skozi zgodovino:
 

Edvard Pohar

1962-1980

Marija Kandus

1980-1981

Milena Dragovič

1981-1983

Marija Kandus

1983-1987

Gabrijela Gaber

1987-1994

Miroljub Jakovljević

1994-1999

Gabrijela Gaber

1999-2004

Sonja Hlebš

2005-2006

Urška Puh

2007-2010

Alan Kacin

2010-2014

Miroljub Jakovljević

2014-2016

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.