Izpitne obveznosti bomo v jesenskem izpitnem obdobju v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka (kamera in mikrofon).

Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to čimprej javite predstojniku ali predstojnici vašega oddelka. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.

Diferencialne izpite za vpis na drugostopenjske študijske programe morajo opraviti tisti diplomanti, ki so prvostopenjski ali visokošolski strokovni študij končali na nesorodnih strokovnih področjih oziroma v skladu z akreditiranimi vpisnimi pogoji posamičnega študijskega programa - Študijski programi.

Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta tekočega leta na Komisijo za študijske zadeve Zdravstvene fakultete nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu, ki prihaja. Stroški opravljanja študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto. Vpis v študijski program druge stopnje je za kandidate tako mogoč šele v naslednjem študijskem letu. Kandidat, ko opravi diferencialne izpite, tako izpolni vpisne pogoje in mora ravno tako oddati prijavo in se držati razpisnih pogojev in rokov.  

Študent se lahko prepiše iz izrednega študija na redni študij pod pogoji, da so na rednem študiju prosta mesta, da študent ni ponavljal letnika ali menjal študijskega programa in da ima opravljene vse študijske obveznosti za tekoči letnik s povprečno oceno najmanj 9,5.

Ob oddaji zaključnega dela v sistem VIS, morate poskrbeti, da je le ta shranjen v obliki PDF/A.

Navodila: Ko zaključno delo shranjujete v PDF obliko, se vam ob kliku na kvadrat MOŽNOSTI odpre spodaj prikazano okno. Poskrbite, da je obkljukana možnost: ISO 19005-1 skladen (PDF/A).

Slikovni prikaz:

referat

Da. Študent ima, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, naslednje pravice, ki veljajo v primeru, ko oseba ni v delovnem razmerju ali prijavljena kot iskalka zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje:
- pravico do zdravstvenega varstva,
- pravico do bonov za prehrano,
- pravico do subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi,
- pravico do štipendiranja,
- pravico do družinske pokojnine,
- pravico do možnosti opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi),
- pravico do možnosti bivanja v dijaških domovih, ipd.

Če imate opravljene izpite na drugih visokošolskih zavodih ali fakultetah, lahko oddate prošnjo (Obrazci, vloge) za priznavanje izpita skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu in učnem načrtu predmeta, v presojo nosilcu oz. izvajalcu predmeta. Le-ta svojo odločitev odda v obravnavo na Komisijo za študijske zadeve. Po obravnavi se izda odločba, ki je plačljiva, v kolikor se presoja priznavanje izpitov zunaj članic Univerze v Ljubljani. Obravnavajo se prošnje za samo že vpisane študente.

Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

V kolikor se študent v času študija zaposli, ohrani vse pravice iz naslova statusa študenta (dostop do knjižnice, v primeru rednega študija brez plačila šolnine,….). Onemogočene pa so mu ostale pravice iz naslova socialnih transferjev (delo preko študentskega servisa, štipendija, subvencioniran prevoz, prehrana, bivanje v študentskem domu, ipd.).

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.