V kolikor je od vašega statusa minilo več kot dve leti, je potrebno na Komisijo za študijske zadeve oddati prošnjo (objavljena v rubriki Obrazci, vloge) za nadaljevanje / dokončanje študija. Po prejeti odločbi bo dostop do vašega sistema VIS sproščen.

Študent prošnjo izpolni v informacijskem sistemu -  VIS, natisnjeno in podpisano skupaj z ustreznimi dokazili, do roka, ki ga junija meseca objavi Zdravstvena fakulteta na spletni strani, pošlje po pošti na naslov: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana ali jo osebno odda v času uradnih ur v vložišču Zdravstvene fakultete (soba 16).

prosnja

IZJEMNI VPIS:
Po določbi 125. člena Statuta UL se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:
- starševstvo,
- daljša bolezen študenta,
- izjemne družinske in socialne okoliščine,
- priznan status osebe s posebnimi potrebami,
- aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
- aktivno sodelovanje v organih univerze.

PODALJŠAN STATUST ŠTUDENTA:
Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Izjema: študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.
Po določbi 126. člena Statuta UL se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz opravičljivih razlogov status študenta podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu.
O podaljšanju statusa iz opravičljivih razlogov kot so npr.:
- starševstvo,
- daljša bolezen študenta,
- izjemne družinske in socialne okoliščine,
- priznan status osebe s posebnimi potrebami

O odobritvi na podlagi pisne prošnje študenta odloča Komisija za študijske zadeve. V kolikor je prošnji odobreno, je študent o tem obveščen v informacijskem sistemu - VIS. V primeru negativne odločitve, študent prejme odločbo o negativnem sklep po elektronski pošti.

 

Študent, ki ponavlja letnik, ima status študenta. Opravljanje izpitov se mu ponovno štejejo od začetka.

Študent lahko pavzira po lastni želji in v primeru, če nima pogojev za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika ali podaljšanega statusa študenta. Opravljanje izpitov se mu šteje naprej.

Študent lahko v času pavziranja opravlja manjkajoče študijske obveznosti letnika, v katerega je bil preteklo študijsko leto vpisan. Manjkajoče obveznosti opravlja zoper plačilu po takrat veljavnem ceniku.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. V kolikor je študent spreminjal študijski program, te pravice nima. Za spreminjanje študijskega programa se šteje tudi menjava iz rednega na izredni ter obratno.

V kolikor ima študent izpolnjene vse pogoje za napredovanje / ponavljanje, se v času vpisov avtomatsko odprejo vpisni listi. Študent preko informacijskega sistema - VIS izpolni vpisni list, ga natisne in podpisanega posreduje po pošti v Službo za študijske zadeve.

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami se oddaja v mesecu oktobru, saj bo zagotavljanje pravic (prilagoditev), ki izhajajo iz vašega statusa, lažje. V kolikor pogoji za dodelitev posebnega statusa študenta nastopijo kasneje, lahko vlogo oddate tudi kasneje.

Pravilnik o študentih s posebnim statusom in vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta (Pravilnik o študentih s posebnim statusom, Vloga za pridobitev statusa) najdete na spletni strani Zdravstvene fakultete.

Seje Komisije za študente s posebnim statusom so predvidoma deset dni pred sejo Komisije za študijske zadeve, ki ima sejo vsak tretji ponedeljek v mesecu, zato podite pozorni, da vloge oddate pravočasno.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.