Sodobna zdravstvena nega


Študenti in zaposleni na ZF:
15,00 EUR
20 december 2017 - 20 december 2017

HAJDINJAK, Angela, MEGLIČ, Roža. Sodobna zdravstvena nega. 2. dopolnjena izd., ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017. 364 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6808-41-5. [COBISS.SI-ID 292369920]

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.