Tako velik, pa še vedno nevzgojen - mavričnost otrok z ADHD


22 junij 2017 - 22 junij 2017

SEŠEK, Urška (urednik), MILAVEC KAPUN, Marija (urednik), STEKLASA, Nina (urednik). Tako velik, pa še vedno nevzgojen - mavričnost otrok z ADHD : zbornik prispevkov s strokovne konference, Ljubljana, 14. 4. 2017. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6808-75-0.

Dostopno na: https://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/ADHD.pdf. [COBISS.SI-ID 290677504]

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.