KARAKTERIZACIJA IN BIOMEDICINSKA UPORABA PMMA DENTALNEGA MATERIALA Z DODATKI NANODELCEV
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v obdobju od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

PREUČEVANJE STABILNOSTI UV FILTROV V SONČNIH KREMAH IN UGOTAVLJANJE STRUPENOSTI NASTALIH RAZGRADNIH PRODUKTOV
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v obdobju od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše
Trajanje: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

FAZNA SEPARACIJA NABITIH LIPIDNIH MEMBRAN. VPLIV VALENCE IONOV
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2021 – 2022 v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2021 – 2023

POVRŠINSKA GOSTOTA NABOJA NANODELCEV SILIKE
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2021 – 2022
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2021 – 2022

ANTIBAKTERIJSKI MEHANIZMI POLIELEKTROLITSKIH PREVLEK
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2022
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2021 – 2022

FOTOKATALITSKE IN ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI NANOMATERIALOV
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2020 – 2022

UGOTAVLJANJE POTI MIKRO-ONESNAŽIL V ODPADNI VODI TER ZMANJŠEVANJE OKOLJSKEGA TVEGANJA Z ZELENIMI TEHNOLOGIJAMI
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
Vodja: prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Trajanje: 2019 - 2021

VPLIV TEHNIKE POSTAVLJANJA IN POLIMERIZACIJE NA ADAPTACIJO RAZLIČNIH KOMPOZITNIH IN STEKLENIH IONOMERNIH DENTALNIH MATERIALOV
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2019 - 2021

NARAVNI EKSTRAKTI ZA OBVLADOVANJE BAKTERIJSKIH BIOFILMOV V žIVILSKI INDUSTRIJI
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
Vodja: doc. dr. Rok Fink
Trajanje: 2019 - 2021

SIMULACIJE LIPIDNIH MEMBRAN Z PEG LIPIDI
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in ZDA
Vodja: doc. dr. Miha Fošnarič
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021

MODELIRANJE IONSKIH TEKOČIN
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in ZDA
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021

NARAVNE RASTLINSKE SNOVI – NOVE STRATEGIJE ZA ERADIKACIJO BAKTERIJSKIH BIOFILMOV
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
Vodja: doc. dr. Martina Oder
Trajanje: 2020 - 2021

GEOKEMIJSKI PRISTOP K KARAKTERIZACIJI TERAPEVTSKEGA PELOIDNEGA BLATA IZ SRBSKIH IN SLOVENSKIH ZDRAVILIŠČ
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše
Trajanje: 2020 - 2021

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.