Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenijev sklopu programov za spodbujanje mobilnosti Ad futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in strokovnjakov. Namen štipendij Ad futura je izboljšati strokovno usposobljenost, zagotoviti kadre za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter omogočiti prenos znanja in dobrih praks med subjekti v Republiki Sloveniji in tujini, da se izboljša konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Sklad vsako leto objavi razpise na svoji spletni strani, kjer so določeni posamezni pogoji, merila in višina štipendij.
 
PROGRAMI SPODBUJANJA MOBILNOSTI V TUJINO:

- Štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija v tujini
- Štipendiranje doktorskega študija na European University Institute (EUI)
- Štipendiranje študijskih obiskov v tujini
- Štipendiranje študijskih obiskov študentov v okviru programa Erasmus
- Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI)
- Program Fulbright – za gostovanje na ustanovi v ZDA