Nemška fundacija za okolje, s sedežem v Osnabrücku, ima vzpostavljen štipendijski program z 19 državami v Srednji in Vzhodni Evropi, med katerimi je tudi Slovenija.

Cilj programa je univerzitetnim diplomantom omogočiti pridobitev dodatne strokovne usposobljenosti za reševanje nalog varstva okolja in ohranjanja narave v njihovih matičnih državah.

Štipendije so podeljene za obdobje od šest do dvanajst mesecev in vključujejo intenzivni tečaj nemščine, ki traja več tednov. Gostujoče institucije v Nemčiji so lahko univerze, raziskovalni inštituti, univerze uporabnih znanosti, univerze, podjetja ali združenja.

Pogoji za dodelitev štipendije so objavljeni na spletni strani

Rok za prijavo: 5. marec in 5. september vsako leto.

Letak z dodatnimi informacijami.