Zveza evropskih univerz EUTOPIA je v okviru projekta EUTOPIA 2050 vzpostavila prvi mednarodni Program mobilnosti raziskovalcev. Namen programa je preko povezovanja akademske in raziskovalne skupnosti spodbuditi nove oblike sodelovanja in reševanja globalnih in lokalnih izzivov.

EUTOPIA Program mobilnosti raziskovalcev podpira izmenjavo strokovnega znanja in raziskovalnih infrastruktur ter razvoj skupnih raziskovalnih dejavnosti (npr. skupne publikacije, skupne prijave na mednarodne razpise, inovacije ipd.) preko financiranja kratkih raziskovalnih obiskov (2 do 3 tedne) na EUTOPIA partnerske univerze.

Upravičeni prijavitelji so postdoktorski raziskovalci in raziskovalke, ki so zaposleni na katerikoli od partnerskih univerz zveze EUTOPIA.

Prijave so odprte od 6. julija 2020 do porabe sredstev.

Več informacij o programu.
Prijava in interne usmeritve UL.
Povezava do razpisa.