Komisija je sprejela prvi letni program dela Erasmus+ za obdobje 2021–2027. Hkrati je bil objavljen tudi prvi razpis. Novi program Erasmus+ ponuja možnosti za študijska obdobja v tujini, prakso, vajeništvo in izmenjave osebja na vseh področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Cilj je, da bo program še bolj vključujoč ter da bo podpiral zeleni in digitalni prehod, kot je zastavljeno v evropskem izobraževalnem prostoru. Erasmus+ bo podpiral tudi odpornost sistemov izobraževanja in usposabljanja pri odzivanju na pandemijo.

Poleg mobilnosti, ki ji je namenjenih 70 odstotkov proračuna, novi program Erasmus+ zagotavlja sredstva tudi za projekte čezmejnega sodelovanja. Ti se lahko izvajajo med visokošolskimi institucijami  (npr. pobuda Evropske univerze), šolami, institucijami za izobraževanje in usposabljanje učiteljev (npr. učiteljske akademije Erasmus+), centri za izobraževanje odraslih, mladinskimi in športnimi organizacijami, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (npr. centri poklicne odličnosti) ter drugimi akterji na področju učenja.

Glavne značilnosti programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 so: Vključujoči Erasmus+, Digitalni Erasmus+, Zeleni Erasmus+ in Erasmus+ za mlade. Vključujoči Erasmus+ pomeni zagotavljanje boljših možnosti ljudem z manj priložnostmi, vključno z ljudmi z različnim kulturnim, socialnim in ekonomskim ozadjem ter s podeželskih in oddaljenih območij. Digitalni Erasmus+ pomeni, da bo program podpiral razvoj digitalnih spretnosti v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje. Zeleni Erasmus+ pomeni, da bo program v skladu z evropskim zelenim dogovorom udeležencem, ki uporabljajo trajnostne načine prevoza, ponudil finančne spodbude. Prav tako bo vlagal v projekte, ki spodbujajo ozaveščenost o okoljskih vprašanjih, in olajšal izmenjave v zvezi z blaženjem podnebne krize. Erasmus+ za mlade pomeni, da je pobuda DiscoverEU zdaj sestavni del programa Erasmus+ in 18-letnikom omogoča, da dobijo železniško vozovnico za potovanje po Evropi.

Koristne informacije:

- Letni program dela Erasmus+ 2021
- Razpis Erasmus+ 2021
- Akcijski načrt za digitalno izobraževanje
- Informacije o programu Erasmus+ 2021-2027

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.