Diplomirane delovne terapevte vabimo, da se nam pridružite na izobraževanju Na okupaciji temelječa delovnoterapevtska praksa.

»Okupacija« je temeljni koncept delovne terapije.
Je eden od pomembnih elementov, ki so zajeti v večini definicij koncepta okupacije, je »doing« oziroma »delati ali nekaj početi«.
Pomembna je za posameznikovo identiteto in kompetentnost.
Edinstvenost okupacije daje pečat sodobni DT paradigmi.
To je koncept, ki je za identiteto stroke in njeno prepoznavnost bistvenega pomena.

Za čim boljšo vključitev koncepta okupacije v delovno terapevtski proces so vodilni strokovnjaki na področju delovne terapije razvili s temeljnim povezane koncepte, in sicer:
- okupacija kot bistvo DT,
- na okupaciji temelječa DT,
- v okupacijo osredotočena DT.

Razjasnitev omenjenih konceptov bo delovnim terapevtom v Sloveniji pomagala prepoznati raven njihovega strokovnega dela in začrtati nadaljnje ukrepe za delovno terapevtsko prakso, ki bo v skladu z osnovnimi koncepti stroke.

Cilji in kompetence
Udeleženci bodo osvajali naslednje kompetence:
- znali bodo razlikovati med koncepti: okupacija kot bistvo DT, na okupaciji temelječa DT, v okupacijo osredotočena DT,
- razlikovali bodo med pristopi od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor – navzgor,
- spoznali bodo konceptualne modele, pristope, metode in tehnike, ki temeljijo na okupaciji,
- znali bodo analizirati svojo DT prakso (kdaj gre za uporabo na okupaciji temelječih modelov, metod in kdaj je DT obravnava osredotočena v okupacijo).

Splošni cilj programa
Udeleženci bodo uporabili ustrezne koncepte za izvajanje delovno-terapevtske obravnave/prakse na nivoju okupacije.
To bo prispevalo k njihovi strokovni identiteti.

Komu je izobraževanje namenjeno
V izobraževanje se lahko vključijo diplomirani delovni terapevti iz vse Slovenije.

Udeležencem pripadata 2 ECTS.

Kraj izvedbe, termin
Izobraževanje 4. 6. 2020 odpade, začetek izobraževanja je prestavljen na 8. 9. 2020.

Ne glede na razmere, povezane s koronavirusom, izobraževanje bo izvedeno.

Predvidoma bo dogodek potekal v prostorih ZF, v kolikor pa to ne bi bilo možno, bo potekal v spletnem okolju.

Termini:
Modul 1:  torek 8. 9. 2020 (od 8. do 17. ure) - PROGRAM
Modul 2:  četrtek 26. 11. 2020 (od 8. do 17. ure) - PROGRAM
Modul 3:  četrtek 11. 2. 2021 (od 8. do 17. ure)
Modul 4:  četrtek 27. 5. 2021 (od 8. do 17. ure)

PRIJAVA

Rok za prijave je 4. 9. 2020.

Kotizacija 
Kotizacija za vse 4 module znaša 85 EUR z DDV in zajema:
- izvedbo,
- osvežitev med odmorom,
- potrdila ter
- gradivo, ki ga udeleženci prejmejo na izobraževanju.

Izvajalke
- pred. dr. Katarina Galof,
- viš. pred. mag. Cecilija Lebar,
- pred. Zorana Sicherl, Msc.,
- viš. pred. mag. Alenka Plemelj Mohorič.

Vljudno vabljeni!

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.