Pacienti/uporabniki današnjih generacij ne želijo več samo deljenja navodil in receptov. Želijo biti aktivno vključeni v reševanje njihovega problema. »Aktivno« pomeni, da išče pacient - ob usmerjanju zdravstvenega delavca - rešitev sam.

Katero učno metodo uporabiti  v procesu zdravstvene vzgoje, je odvisno od:
- ciljev,
- vsebine zdravstvene vzgoje,
- značilnosti skupine, ki se uči,
- učiteljevega/mentorjevega pojmovanja učenja,
- starosti udeležencev.

Poznamo različne delitve učnih metod, npr.:
- metode za učenje vsebine,
- metode za učenje spretnosti,
- metode za razvoj stališč in vrednosti.

Sodobne učne metode se, v nasprotju s tradicionalnimi, nanašajo na aktivno samostojno delo udeležencev.

Udeležence na ta način sistematično spodbujajo k raziskovanju, razmišljanju in odkrivanju novega.

Med sodobne učne metode prištevamo:
- razne diskusijske tehnike,
- igre vlog,
- viharjenje možganov,
- izkušenjsko učenje,
- reševanje problemov,
- učne delavnice,
- projektno delo,
- obrnjeno učenje, itd. 

Poudarek tokratnega izobraževanja bo na metodi obrnjenega učenja (»teaching back«).

Dogodek bo praktično naravnan, udeleženci bodo delali s skupinah.

Dogodek je namenjen zdravstvenim delavcem, ki izvajajo zdravstveno vzgojo na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Predavateljica:
Dr. Andreja Kvas je predstojnica oddelka Zdravstvena nega na ZF UL ter nosilka predmeta Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja.

PROGRAM

Termin izobraževanja: ponedeljek, 28.6.2021 od 15.30 do 19.45.

Način izvedbe: spletno okolje.

Povezavo bodo prijavljeni udeleženci prejeli dan pred izobraževanjem.

Kotizacija znaša 60 EUR z DDV. Vključuje izvedbo izobraževanja, potrdilo ter e-gradivo.

PRIJAVA

Izobraževanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk ZZBNS. 

Pohitite s prijavami!

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.