Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Svetovni dan umivanja rok 2023

Vsako leto 15. oktobra obeležujemo svetovni dan umivanja rok. Letošnji svetovni dan umivanja rok 2023 se pod geslom »Clean hands are within reach« osredotoča na pomembnost ozaveščanja javnosti o vlogi in pomenu umivanja rok in s tem ohranjanja življenj. Gre za globalni dan zagovorništva higiene rok, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu umivanja rok z uporabo mila. Umivanje rok je ključni preventivni higienski ukrep, ki je enostaven in cenovno dostopen ter izkazuje izjemno učinkovitost pri zmanjševanju prenosa številnih povzročiteljev nalezljivih bolezni. Žal ugotavljamo, da ga v zadnjem obdobju v razvitem svetu, tudi v Sloveniji, vse pogosteje nadomešča razkuževanje rok, ki je sicer res v okoliščinah, ko voda in milo nista na razpolago, ustrezna alternativa, ne more in ne sme pa postati zamenjava za umivanje rok. Tudi zato želimo ob mednarodnem dnevu umivanja rok letos na Zdravstveni fakulteti UL opozoriti javnost in posamezne poklicne skupine o pomembnosti umivanja rok za javno zdravje. V ta namen je bila v tednu po 15 oktobru v avli fakultete izvedena stojnica z dodatnimi materiali in informacijami, s katerimi želimo opomniti tako študente, zaposlene na fakulteti in naključne goste o pomenu umivanja rok za zdravje skupnosti in zdravje posameznika.

Na temo umivanja rok smo v letošnjem letu na fakulteti izpeljali tudi študentski projekt (nosilec dr. Gregor Jereb) z naslovom »KAKO SI PRAVILNO UMITI ROKE? NIČ LAŽJEGA.«. Projekt je bil izveden v sklopu programa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«, projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Sodelovali so študentje in pedagoški mentorji petih fakultet UL (Zdravstvena fakulteta – nosilec projekta, Medicinska fakulteta, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta) in delovne mentorice iz zasebnega vrtca Sonček. Izdelana je bila zbirka gradiv s področja higiene rok za vzgojitelje, starše in otroke z naslovom »Čist (hud) komplet za čisto čiste roke«, ki je prostodostopna vsem pedagogom po vrtcih v Sloveniji, staršem otrok in ostali zainteresirani javnosti.

V PRETEKLIH LETIH SMO sodelavci na Zdravstveni fakulteti na področju HIGIENE ROK pripravili ali sodelovali pri pripravi različnih gradiv in literature za različne ciljne skupine. Prilagamo seznam gradiv, nekaj jih je dostopnih preko spodnjih povezav.

Uradna spletna stran svetovnega dne umivanja rok.

Letaki in slikovni material na temo higiena rok, ki smo ga pripravili sodelavci oddelka za sanitarno inženirstvo na ZF UL
JEVŠNIK, Mojca, JEREB, Gregor, OVCA, Andrej, GREBENC, Stanka. Higiena rok: 5. maj - mednarodni dan higiene rok. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2019.
JEVŠNIK, Mojca, OVCA, Andrej, JEREB, Gregor, GREBENC, Stanka. Higiena rok: temelj dobre higienske prakse za zaposlene pri delu z živili. Ljubljana: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2019.
JEREB, Gregor, OVCA, Andrej, TOMAŽIČ, Iztok, GRČA, Tina, FORSTNERIČ, Leja, KLAVŽAR, Andreja, PRISLAN, Maša. Zdravi - s čistimi rokami : kako pomembna je higiena rok?: Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2011.

Literatura
PLASKAN, Kristina, JEREB, Gregor, JEVŠNIK, Mojca. Higiena rok pri zdravstvenih delavcih in pojavnost bolnišničnih okužb. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta, Novo mesto, 10. november 2016. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede. 2017, str. 403-409
JEREB, Gregor, OVCA, Andrej, BAUER, Martin, TOMAŽIČ, Iztok, LIKAR, Kristina. Higiena rok med učenci osnovnih šol in njihovimi učitelji v Mestni občini Ljubljana. V: RUGELJ, Darja (ur.), SEVŠEK, France (ur.). Zbornik predavanj, Raziskovalni dan Zdravstvene fakultete, 4. december 2009. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta. 2009, str. 83-90.
JEREB, Gregor, TOMAŽIČ, Iztok. Higiena rok med osnovnošolskimi otroci. V: RUGELJ, Darja (ur.), SEVŠEK, France (ur.). Zbornik predavanj, Raziskovalni dan Zdravstvene fakultete, 4. december 2009. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta. 2009, str. 91-101.
JEREB, Gregor. Umivanje rok kot osnovni higienski ukrep pri preprečevanju bolezni. Naša lekarna: revija za zdrav življenjski slog, ISSN 1854-5343, 2009, letn. 3, št. 33, str. 36-38.
JEREB, Gregor. (Ne)umivanje rok - neznanje ali zgolj malomarnost?. Naša lekarna: revija za zdrav življenjski slog, ISSN 1854-5343, 2009, letn. 4, št. 34, str. 92-95.
JEREB, Gregor, LIKAR, Kristina. Umazane roke - grožnja našemu zdravju. V: LUŠIĆ, Dražen (ur.). Zbornik radova. Rijeka: Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo HUSI. 2006, 16 str.
JEREB, Gregor, MARKOVIČ GLOBOKAR, Petra, JEVŠNIK, Mojca. Hand hygiene in public toilets : a case study from Slovenia. V: ALMEIDA, João (ur.), PAIXÃO, Susana (ur.). Global environmental health faculty forum, (Environmental and Health International, ISSN 1683-3805, vol. 16, Special iss.). London: International Federation of Environmental Health; Coimbra: Coimbra Health School. 2015, str. 97-102.
JEREB, Gregor, OVCA, Andrej, MARKOVIČ GLOBOKAR, Petra, JEVŠNIK, Mojca. Hand washing in public toilets. V: One health meets food microbiology : abstracts book, 25th International ICFMH Conference [also] Food Micro 2016, 19-22 July, 2016, Dublin, Ireland. Dublin: University College Dublin. 2016, str. 189.
JEREB, Gregor, OVCA, Andrej, ČULK, Natalija. Problemi in izzivi umivanja in razkuževanja rok. V: MATIČ, Lucija (ur.), FINK, Alojzija (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Skrb za roke v zdravstveni negi : zbornik predavanj, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana, 20. 6. 2013. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. 2013, str. 2-12.
REDNAK, Barbara, KAROLI, Tamara, JEREB, Gregor. Vzgojitelji v vrtcu in njihov odnos do higiene rok = Teachers in kindergarten and their attitude towards hand hygiene. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta. 2010, str. 285-296.

Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »