PRODOR je študentski inovativni projekt (razpis ŠIPK), katerega namen je osveščati javnost o zdravem načinu življenja, s katerim želijo spodbujati ljudi, da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje, kar naj bi posledično vodilo v zdravo staranje.

Na dolgi rok bi to pomenilo, da bi manj ljudi potrebovalo dolgotrajno oskrbo oz. bi bili kasneje v življenju vključeni vanjo. Tekom projekta pa nameravajo tudi nasloviti problematiko pomanjkanja in neprilagojenosti informacij o dolgotrajni oskrbi na sploh. Na projektu sodelujejo študentje iz treh fakultet UL: Zdravstvene fakultete, Fakultete za družbene vede in Fakultete za socialno delo. Kot partnerja na projektu sodelujeta Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Takšni projekti študentom omogočajo, da pridobijo praktične izkušnje že v času študija. Pod vodstvom mentorjev iščejo inovativne rešitve za izzive negospodarskega sektorja v lokalnem in regionalnem okolju. Tako se povežejo tisti, ki se srečujejo z izzivi in tisti, ki za te izzive iščejo rešitve.

Študent iz projektne skupine PRODOR in predstavnica ZDUS-a sta sodelovala v radijski oddaji na Radio Prvi. Posnetek je na voljo tukaj.

projekti

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.