PRODOR je študentski projekt, katerega namen je osveščati javnost o zdravem načinu življenja, s katerim želijo spodbujati ljudi, da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje, kar naj bi posledično vodilo v zdravo staranje.

Na dolgi rok bi to pomenilo, da bi manj ljudi potrebovalo dolgotrajno oskrbo oz. bi bili kasneje v življenju vključeni vanjo. Tekom projekta pa nameravajo tudi nasloviti problematiko pomanjkanja in neprilagojenosti informacij o dolgotrajni oskrbi na sploh. Na projektu sodelujejo študentje iz treh fakultet UL: Zdravstvene fakultete, Fakultete za družbene vede in Fakultete za socialno delo. Kot partnerja na projektu sodelujeta Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Takšni projekti študentom omogočajo, da pridobijo praktične izkušnje že v času študija. Pod vodstvom mentorjev iščejo inovativne rešitve za izzive negospodarskega sektorja v lokalnem in regionalnem okolju. Tako se povežejo tisti, ki se srečujejo z izzivi in tisti, ki za te izzive iščejo rešitve.

Študent iz projektne skupine PRODOR in predstavnica ZDUS-a sta sodelovala v radijski oddaji na Radio Prvi. Posnetek je na voljo tukaj.