Prof. dr. Gregor Majdič je izvoljen za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025. Dr. Majdič je v drugem krogu prejel 54,9 odstotkov veljavnih glasov, prof. dr. Igor Papič pa 45,1 odstotek. 


V prvem krogu volitev za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025 nihče od kandidatov ni prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov. V drugi krog volitev, ki bo v sredo, 21. aprila 2021, sta se uvrstila prof. dr. Igor Papič, ki je prejel 35,5 odstotkov glasov, in prof. dr. Gregor Majdič, ki je prejel 29,7 odstotkov. Glede na tri skupine volilnih upravičenk in upravičencev, je bila najvišja udeležba na volitvah v prvem krogu v skupini visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke, visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke, in sicer je znašala 63,3 odstotke.

Za položaj rektorja Univerze v Ljubljani so se potegovali štirje kandidati. Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so bile izvedene elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting. Volitev se je udeležilo 18,4 odstotka volilnih upravičenk in upravičencev. Glede na tri volilne skupine je bila s 63,3 odstotki najvišja udeležba v skupini visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke, visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke. Sledi skupina strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke s 50,3 odstotki in skupina študentk in študentov z 12,2 odstotka. Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.

Upoštevajoč uteži je prof. dr. Igor Papič prejel 35,5 odstotkov glasov, prof. dr. Gregor Majdič 29,7 odstotkov glasov, prof. dr. Anton Ramšak 26 odstotkov glasov in prof. dr. Igor Lukšič 8,8 odstotkov glasov. V drugi krog sta se uvrstila prof. dr. Igor Papič in prof. dr. Gregor Majdič.

Poročilo o rezultatih volitev rektorja UL dne 13. 4. 2021


V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025 so lahko senati članic Univerze v Ljubljani do četrtka, 25. februarja 2021, Volilni komisiji Univerze v Ljubljani posredovali obrazložene predloge kandidatov za rektorja. V skladu s predpisanim načinom je prispelo pet predlogov za štiri kandidate.

Od 24. marca do 8. aprila 2021 je bilo izvedenih 7 javnih predstavitev naslednjih kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani:
- prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV) - program,
- prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF) - program,
- prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT) - program,
- prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF) - program.

Posnetki predstavitev kandidatov za rektorja UL.


Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021.

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer, bodo volitve (prvi krog in morebitni drugi krog 21. 4. 2021) izvedene na elektronski način prek sistema SimplyVoting z uporabo digitalne identitete UL. Volivci bodo v sistem vstopali z uporabo digitalne identitete UL. E-volitve bodo organizirane enotno, tako da volilne enote ne bo predstavljala posamezna članica, temveč Univerza kot celota (rezultat bo prikazan le po posameznih skupinah volilnih upravičencev, ne pa tudi po članicah).

Navodila za izvedbo elektronskih volitev rektorja

Navodila za glasovanje


Določitev Volilnega odbora in Volišča na UL ZF

Kandidatna lista.

 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.