V okviru spletnega servisa COBISS/ Moja knjižnica uporabnikom omogočamo tudi elektronsko obveščanje o skorajšnjem poteku roka izposoje, o skorajšnjem poteku članstva in splošna obvestila knjižnice.

Geslo za prijavo, s katerim lahko samostojno pregledujete in podaljšujete rok izposojenega gradiva in rezervirate gradivo, definirate sami (Moj profil COBISS / Moja knjižnica).

Obvestila lahko prejemate preko vaše elektronske pošte ali sms obvestil (plačljivo), tako da v segmentu e-obveščanje --> nastavitve izberete želena obveščanja.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.