V licenčno pogodbo ACS za leto 2019 je vključen »pilotni program za objave v odprtem dostopu v hibridnih revijah«, ki korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija (UL, UMb, UNG, IJS, KI) omogoča 100% kritje stroškov objave članka v odprtem dostopu (t.i. APC- article processing charge), in sicer za v pogodbi določeno število objav  v revijah ACS.

Ves proces poteka v sistemu ACS Open Access Program v posameznih fazah oddaje članka v objavo, pripadnost avtorja inštituciji in identifikacija inštitucije se določi na osnovi avtorjevega službenega e-poštnega naslova in identifikacijske številke Ringgold v sistemu CCC - Copyright Clearance Centre Rights Link.

Kratek opis postopka