Vabilo

Odprti dostop do znanstvenih publikacij

četrtek, 24. januarja 2019, ob 10:00, predavalnica 117, dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani

  1. Kaj pomeni odprti dostop?
  2. Nacionalne strategija in akcijski načrt izvedbe odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020
  3. Na kakšen način lahko zagotovimo odprtost rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela?
  4. Kakšni so stroški odprtega dostopa?
  5. Avtorskopravni vidiki odprtega dostopa
  6. Predstavitev portala Sherpa (http://www.sherpa.ac.uk)
  7. Kaj pomenita izraza preprint in postprint na tem portalu?
  8. Kaj moram storiti po objavi v reviji oz. kaj moram vedeti o posameznih vrstah revij?
  9. Repozitorij UL
  10. Vprašanja udeležencev 

Vljudno vabljeni!